Chú Giải ghê Vô Lượng Thọ

(Kinh Phật Thuyết Ðại thừa Vô Lượng lâu Trang Nghiêm thanh tịnh Bình Ðẳng Giác)

Tác Giả: Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Bửu quang đãng Tự môn đồ Như Hòa kính dịch quý phái Việt ngữ
Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang cùng Đức Phong(Dịch theo bản in lần trước tiên của Hoa Tạng Phật Giáo Ðồ
Thư Quán, Ðài Bắc, mon 2, 1992

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ÐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC KINH bồ tát giới môn đồ Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập cùng kính tạo thành chương mục.Chú giải: Kim Cang quá tam-muội-da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ
Hòa thượng thượng Tịnh hạ Không siêng hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ, giảng Tịnh Độ Đại khiếp Khoa Chú

Download ghi chú Kinh Vô Lượng thọ
*
pdf , Word
*

Chú Giải khiếp Vô Lượng lâu MP3

01020304050607080910
11121314151617181920
21222324

Youtube

Cư sĩ Diệu Âm diễn đọc

Lời ra mắt Của Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHÔNGMùa Thu năm Bính Dần, tôi hay qua lại cả nhị miền Ðông
Tây đất nước mỹ hoằng pháp, viếng thăm mười thành phố lớn. Trong sốkiều bào, có rất nhiều vị tin cẩn vào cõi Tịnh Ðộ của Phật Di Ðà,phát nguyện tu hành quả như kinh giáo. Tôi mừng vui vô lượng, biếthọ thiện căn phước đức thật tất yêu tính kể. Viếng thành phố Lạc
Sam Ky (Los Angeles), gặp bằng hữu nhà họ Địch thưa: “Nhân mừngthọ chén tuần của phụ vương con, bọn chúng con hy vọng in kinh để chúc thọ tất cả đượckhông?”Tôi đáp: “Thật là thuần hiếu. Việc lành ấy hơn hết việc tụ tậpthân hữu chúc tụng, nâng chén bát chúc thọ nữa; do đem Thọ gớm này traocho mọi tín đồ thì sẽ tiến hành hưởng vô lượng thọ”. Tôi lại bảo: “Mùa
Xuân năm nay, Tuyết sư (cư sĩ Lý Bỉnh Nam, hiệu Tuyết Lư, thầy của
Hòa Thượng Tịnh Không) quy Tây, tôi mong muốn báo ân pháp nhũ củathầy, tính giảng bản hội tập khiếp Vô Lượng lâu của Ðại Sĩ Hạ Liên
Cư. Thầy tôi trước đây hay giảng ghê này làm việc Ðài Trung, từng đíchthân ghi chú trên lề sách, chuyên chú kỹ lời đề tựa của hai vị Mai, Hoàng(Mai quang quẻ Hy và Hoàng Niệm Tổ) cũng như lời bạt của ráng Niệm
Tổ; nồng nhiệt khen hay. Thầy bảo mười tư khoản ca tụng kinh Vô
Lượng thọ trong bài Hợp Tán đã nêu trọn phiên bản hoài của chư Phật, đíchthật là cả một lớp lòng tha thiết. Mở sách ra đọc, bi lụy vui lẫn lộn!Anh em chúng ta Địch phát trọng tâm xin ấn tống hai ngàn bộ, tôi lãnh ấn tốngtám nghìn bộ, lại hứa vẫn tận lực tuyên dương nhằm mục đích kết chiến thắng duyênkhiến muôn tín đồ sanh Tây.Giữa Xuân năm Ðinh Mão, tởm Vô Lượng lâu in xong, thíkhắp trong xung quanh nước, lưu lại truyền rộng rãi. Chỉ nguyện Phật thanhrền vang mọi tam thiên đại thiên cụ giới, chín phẩm sen gieo khắpbiển khổ. Ðầu tháng Tư, hội Phật Giáo Hoa Thịnh Ðốn thành lập, các

liên hữu suy cử tôi làm Hội Trưởng, xin giảng đại ý khiếp Vô Lượng
Thọ. đông đảo vị đồng tu từ bỏ Hoa Tạng Tinh Xá cho báo họ đang lễ thỉnhcụ Hoàng Niệm Tổ thanh lịch Mỹ hoằng pháp, tôi khen ngợi: “Cụ Hoàng làtruyền nhân của Liên Ðại Sĩ (cụ Hạ Liên Cư). Cõi này suôn sẻ saocảm được điềm tốt ứng hiện, thật vui mừng quá!”Tôi lại dặn dò đại chúng yêu cầu khéo cúng kính pháp sư, cần trânquý thắng duyên hy hữu này. Mon Tám, trong khóa tu học Hạ Linh
Doanh tại miếu Trang Nghiêm sinh hoạt Nữu Ước, tôi giảng Phổ hiền đức Nguyện
Vương. Ðến ngày mãn khóa, tôi qua Hoa Thịnh Ðốn rồi về bên Ðạt
Lạp tư (Dallas). Mon Chín cất cánh về Ðài Bắc giảng Ðại kinh. Trướckhi lên đường, tôi được vắt Hoàng trao mang đến một cuốn sách lớn. Mở raxem, đấy thiết yếu là phiên bản chú giải gớm Vô Lượng Thọ, ắt nuốm đã buộc phải tốncông nhọc sức nhiều lắm mới ngừng nổi. Ðem về phát âm liền mộtmạch.Ðọc xong, xếp sách thở lâu năm tự nhủ:“Nay là thời chánh pháp suy vong rồi; thiếu fan đề xướng, hộibản của cố Hạ Liên Cư tuy sẽ lưu hành nhưng mà vẫn chưa đủ, còn nhiềungười không được thấy nghe. Tôi đã mấy phen xướng xuất ấn hànhnhưng vẫn chưa có đủ để mọi người có được một cuốn. Huống hồ nước làkẻ giảng kinh này vẫn ít, người chú giải ghê này càng ít! thường xuyên chỉthấy giữ hành những bản như Tiên Chú của cư sĩ Ðinh Phước Bảo,Nghĩa Sớ của Ngài mèo Tạng đời Ðường, Nghĩa Sớ của ngài Huệ Viễnđời Tùy nhưng thôi. So vào ba bạn dạng trên, phiên bản của ngài Huệ Viễn minhbạch, kĩ càng nhất. Nuối tiếc là văn trường đoản cú giản mong khiến cho tất cả những người thời naykhó lòng nghiên cứu, học tập hỏi.Từ trước, tôi từng nghĩ bạn dạng kinh hàng đầu trọng yếu hèn hy hữu nàythật là lời giảng xứng tánh mang lại cùng cực của Như Lai, là pháp thứchóa độ sẵn bao gồm của bọn chúng sanh, là liễu nghĩa duy nhất Thừa, là tổng trì môncủa vạn hạnh, là cương cứng lãnh của đều kinh Tịnh Ðộ, là nơi quy hướngcủa giáo pháp toàn cục Ðại Tạng, là đại tởm căn phiên bản của cha kinh TịnhÐộ. Mãi vẫn chưa thấy có bậc hiền khô đương thời chú giải, thườngăn năn, tiếc nuối thời gian dần trôi, như thế nào ngờ ngày này có được bản

Chú Giải này, thật là điềm chánh pháp lại được hưng khởi đấy ư, là dophước đức nhân duyên của bọn chúng sanh cảm thành đấy chăng?” Ðọclại lượt nữa, càng thấy lời ghi chú kinh tường tận, tỉ mỉ, giảng nghĩatinh yếu, xác đáng, bằng chứng rộng rãi. Lời văn thành thực khuyênlơn hành nhân buộc phải coi vấn đề sắm sửa tư lương Tịnh nghiệp là nhiệmvụ cấp cho bách, đang cảm động bạn đọc sâu xa. Ôi chao! Pháp môn TịnhÐộ cực khó tin nhưng mà cực dễ hành, thật khó giảng rõ nghĩa kinh. Ni đãcó được bản hội tập gớm như thế, lại có bạn dạng chú giải kinh như vậy thìthật là đã sẵn phương tiện hỗ trợ làm sáng tỏ nghĩa kinh. Bài toán hoằnggiảng tuyên dương càng dễ dãi hơn!Tôi nay tuổi sẽ hoa giáp (sáu mươi), tin cẩn sâu xa pháp môn
Tịnh Ðộ là pháp môn độ sanh, thành Phật bậc nhất của hết thảy chư
Phật. Kẻ gồm chí hướng Ðại thừa ắt đề nghị đọc, bạn phổ độ hữu tìnhphải hoằng truyền bản kinh này, đề nghị phát nguyện đến tột đời vị laiđọc tụng, khuyên lơn, sách tấn vậy. Bởi thế, tôi nóng sắng thừa nhận tráchnhiệm giữ thông, xin ấn hành mười nghìn bộ. Nhận trách nhiệm xướngxuất, khẩn thiết nguyện cầu tiến hành bổn nguyện của vắt Niệm Tổ: Cácnơi nghe tiếng đua theo, kẻ in vô lượng, fan đọc vô lượng, ngườiphát trọng điểm được hưởng tác dụng cũng vô lượng, thí trọn pháp giới nhằm vãnhồi kiếp vận.Trong lời bạt, ráng Niệm Tổ tất cả nói: “Kinh này in thêm một bộ,người trì tụng tăng thêm một người, thì bớt thiểu được một phầnnghiệp lực, vãn hồi được 1 phần kiếp vận cố gắng gian. Ngưỡng mongnhững bậc trưởng đức hoằng pháp, bậc nhân hậu hằng sợ hãi cho đờisẽ thích hợp lực đề xướng, phổ biến, tuyên truyền để cho bộ khế kinhchiếu Chân đạt Tục, sự lý viên dung này, bộ bảo điển có thâu phàmthánh, tánh đức tu đức bất nhị này được quang quẻ minh rạng rỡ, khiếncho Phật nhật luôn luôn rạng ngời, tai họa dần tiêu tan, trợ giúp kỷ cươngđạo đức. Thật là vị tướng bậm bạp có hiệu lực thực thi hiện hành chẳng thể tỉ dụ nổi!Trong đông đảo kế sách bình trị từ cội gốc không chi hay hơn nổi kinhnày, trong những yếu quyết cứu đời cũng không bỏ ra vượt nổi gớm này.Các vị tuổi tác, thạc đức trọng vọng rất nhiều cùng thừa nhận xét như thế, xinchớ khinh nhờn vậy!”

Hay sao đánh giá ấy! thật là quan trọng nghĩ bàn. Nhữngngười cống hiến biên tập, hiệu đính bạn dạng chú giải này gồm các vị: Giản
Phong Văn, Diêm Thụy Nhan, Nguyễn Quý Lương, Lý Diễn Trung,Trịnh quang đãng Huệ v.v… sau khoản thời gian hiệu gắn thêm hoàn tất bạn dạng chú giải đãlãnh hội sâu sát những điều khai thị trong phiên bản Chú Giải. Ai nấy đềuphát đại tâm, nguyện suốt cuộc sống chuyên trung tâm hoằng truyền. Cácvị Giản, Diêm v.v… hầu như đã giỏi nghiệp đại học, tin cẩn mình códuyên thù chiến hạ đối với bản chú giải này đề nghị xin tôi dạy kinh này vàhọc thêm những kinh luận Tịnh Ðộ khác để bốn lương tu tập càng đượcthêm rộng lớn lớn. Tôi đánh giá cao chẳng cùng, chẳng dám nằn nì cớ họcvấn thô lậu để từ khước lời thỉnh cầu. Nguyện hầu hết vị đồng tu tâmđồng Phật, nguyện giống hệt như Phật, gọi biết y như Phật, hạnhgiống như Phật, đông đảo được chư Phật hộ niệm, được hết thảy bồ Tátủng hộ, gần như đắc Thượng Phẩm Thượng Sanh thì mới có thể chẳng cô phụnỗi khổ vai trung phong hội tập, chú thích của nhị vị Ðại Sĩ Hạ Liên Cư với Hoàng
Niệm Tổ. Gắng Hoàng chẳng nề hà hà sức học tập tôi hèn cỏi, bảo viết lờitựa, bởi vì nghĩa chẳng dám chối từ, đành xin thuật lại nhân duyên thùthắng để thưa chuyện cùng những thiện tín nhưng mà thôi.

Bạn đang xem: Chú giải kinh vô lượng thọ

Ngày Chư Phật Hoan hỷ (Vu Lan) năm Mậu Thìn (1988)Tịnh nghiệp học tập nhân ưa thích Tịnh không kính ghitại Hội Phật Giáo Hoa Thịnh Ðốn

MẤY LỜI TÂM HUYẾTTrong kinh Đại Tập, đức Phật say đắm Ca vẫn huyền ký kết rằng: “Thờimạt pháp ức ức người tu hành khó có người thành tựu, duy chỉ có nươngvào pháp môn Tịnh Độ nhưng được thoát Luân Hồi.” Phật dạy thời nàychúng sanh nghiệp nặng nề chướng sâu huệ cạn, duy chỉ bao gồm niệm A Di
Đà Phật là thuận lợi thành tựu, vày pháp môn này độ khắp ba căn, tề thâuphàm thánh.Chúng tôi vẫn biết pháp môn Tịnh Độ từ bỏ thuở còn nhỏ, nhưng lại mãiđến năm 2007, sau khoản thời gian được nghe đều băng đĩa giảng của Đại Lão
Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không, chúng tôi mới giác ngộ cùng bắtđầu chăm tu chăm hoằng pháp môn Tịnh Độ. Hòa Thượng Tịnh
Không khuyên họ nên:“Nhất môn thâm nhập, trường thời huântu, chăm tụng một tởm Vô Lượng Thọ, chăm niệm 1 câu A Di Đà
Phật, ko hoài nghi, ko xen tạp, không gián đoạn, miệng niệm-tainghe-tâm nhớ tưởng” để trong đời này được liễu sinh thoát tử. Hànghậu học chúng ta phải biết y giáo phụng hành: “Lão thật, vâng lời, thậtlàm” nhằm truyền đăng tục diệm, nối truyền chánh pháp của Như Lai trong9000 năm còn sót lại của thời mạt pháp.Vâng theo lời khai thị của Hòa Thượng, bọn chúng tôi ban đầu thànhlập Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà và chỉ dẫn đại chúng tụng Kinh

Phật Thuyết Đại quá Vô Lượng lâu Trang Nghiêm thanh tịnh Bình
Đẳng Giác bởi vì cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập.Đến năm 2010, lúc sang Hong
Kong đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng
Tịnh Không, cửa hàng chúng tôi được Ngài g iới thiệu và khuyến mãi ngay cho quyển Chú
Giải gớm Phật Thuyết Đại thừa Vô Lượng thọ Trang Nghiêm Thanh
Tịnh Bình Đẳng Giác của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ hội tập.Hòa Thượng nói: “Kinh Vô Lượng Thọ thiệt thậm rạm vi diệu,nên việc chú giải cỗ Kinh này cũng quan trọng như câu hỏi hội tập.” Cư Sĩ
Hoàng Niệm Tổ là đồ đệ chân truyền của Hạ lão cư sĩ, Ngài theo họcvới cư sĩ Hạ Liên Cư nhì mươi năm với được cư sĩ Hạ Liên Cư giao chosứ mệnh là chú thích quyển ghê Vô Lượng Thọ. Hoàng lão cư sĩ vìmuốn báo đền ơn Thầy nên không lo tuổi cao sức yếu, dành sáu nămchú giải cỗ Kinh này. Khi hoàn thành, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã tặng ngay 1bản mang lại Hòa Thượng Tịnh Không. Sau khoản thời gian xem xong xuôi quyển Chú Giải,Hòa Thượng Tịnh Không hết sức cảm động, tán thán và bội phục cư sĩ
Hoàng Niệm Tổ.Năm nay hồi tháng 4-2014, cửa hàng chúng tôi có cơ duyên đến Hong
Konglần nữa nhằm đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài hiện nay đanggiảng giải quyển chú thích này lần vật dụng 4. Hòa Thượng Tịnh ko nóichúng ta chỉ việc đọc quyển ghi chú này cũng như là đọc hết vớ cả
Kinh, Luận, Chú Sớ của chư Phật chư Tổ, bởi vì Hoàng lão cư sĩ đãdùng hơn 190 bộ Kinh, Luận, Chú Sớ của chư tiên nhân để ghi chú Kinhnày. Đây là quyển hội tập chú thích xuất sắc tốt nhất từ xưa mang lại nay.Chúng tôi hết sức cảm cồn khi nghĩ cho tấm lòng vày Phật phápvì bọn chúng sanh của Hoàng lão cư sĩ, nên chúng tôi phát chổ chính giữa in 10.000bản để khuyến mãi miễn giá tiền cho chư vị đồng tu, ngõ hầu rước quyển Chú Giảinày lưu giữ truyền trường tồn về sau. Chúng tôi hy vọng chư vị nổ lực tu họcđể ko phụ lòng chư Cao Tăng, Đại Đức sẽ phiên dịch, hội tập, chúgiải cùng thuyết giảng bộ Kinh này. Nguyện cho tất cả những ai phát âm đượcbản chú thích này, tức thì trong đời này thân tâm trẻ trung và tràn trề sức khỏe và đượcvãng sanh nhân loại Cực Lạc…A Di Đà Phật!

Khu siêng Tu, ngày một – 8 – 2014Sa Môn ham mê Giác thong thả Kính Ghi

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ÐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC KINH

Lời Nói Đầu
Pháp môn tịnh độ là tuyệt nhất Thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy,thích ứng khắp ba căn, thâu trọn phàm thánh, thoát ra khỏi ba cõi theochiều ngang (hoành cực kỳ tam giới), nhanh chóng bước lên tư cõi TịnhÐộ, rất viên, rất đốn, là pháp môn vi diệu quan trọng nghĩ bàn. Kinh
Vô Lượng lâu là kinh chỉ huy trọng yếu của các kinh Tịnh Ðộ. Cácbậc đại đức vào Tịnh tông thường call là tởm này là tởm Tịnh Ðộ bậcnhất.Quyển Phật thuyết Ðại vượt Vô Lượng lâu Trang Nghiêm
Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh là do thầy tôi, lão cư sĩ Hạ Liên
Cư, hội tập năm bản dịch gốc đời Hán, Ngụy, Ngô, Ðường, Tống củakinh Vô Lượng Thọ, chọn hết đều điểm tinh yếu, thâu trọn những điểmmầu nhiệm soạn thành gớm này, hiện đang rất được công nhận là bạn dạng kinh
Vô Lượng Thọ hoàn thành xong nhất.Kinh Vô Lượng lâu là cương cứng yếu của Tịnh tông. Cư sĩ Bành
Thiệu Thăng đời Thanh khen rằng: “Kinh Vô Lượng lâu là Viên giáoxứng tánh của Như Lai, là phương pháp hóa độ bọn chúng sanh về dòng họ vốnsẵn có”.

Thầy yêu thích Ðạo Ẩn tín đồ Nhật cũng khen gớm này như sau:“Chánh thuyết của đức Như Lai xuất thế, kinh điển mầu nhiệm kỳ lạ,đặc biệt buổi tối thắng, lời giảng khốn cùng về độc nhất vô nhị Thừa cứu giúp cánh, lời vàngkhiến chóng bệnh viên dung, lời thành thật của mười phương Như Lai,là giáo pháp sống động dành mang lại kẻ mà thời tiết, căn nguyên đã chín muồi”.Cậu tôi là lão cư sĩ Mai quang Hy cũng ngợi khen: “Kinh Vô
Lượng lâu là lời giảng xứng tánh mang lại cùng rất của Như Lai, là cáchthức giáo hóa chúng sanh về mẫu họ sẵn có, là nhất Thừa liễu nghĩa, làpháp môn tổng hợp vạn thiện, là cưng cửng yếu của rộng một trăm mấy mươikinh Tịnh Ðộ, là chỉ quy của cả Ðại Tạng giáo”.Các bậc hiền lành đã nồng nhiệt khen ngợi kinh này như bên trên làvì pháp môn Trì Danh Niệm Phật vô cùng viên mãn, trực tiếp chóng, là phươngtiện rốt ráo nhất cực kỳ trực nhập, viên đốn cùng cực. Dùng biển nguyện
Nhất vượt của đức Di Ðà, sáu chữ hồng danh của quả Giác rốt ráo đểlàm cái tâm phạt khởi mong thành Phật quả cho bầy chúng sinh ta. Dùngquả làm nhân, nhân quả đồng thời; từ trái khởi tu, cần tu cũng bao gồm làquả. Trung tâm tu cầu thành Phật đó là cái chân thành Phật thiết yếu nghĩbàn. Do vậy, sách Di Ðà yếu đuối Giải viết:“Một câu A Di Ðà Phật đó là pháp để đắc Vô Thượng ChánhÐẳng Chánh Giác của đức Bổn Sư đam mê Ca vào đời ác Ngũ Trược,nay đem cục bộ Quả Giác này trao cho chúng sanh trược ác. Ðó làcảnh giới sở hành của chư Phật, chỉ Phật với Phật mới có thể hiểu cùngtận được nổi, chẳng phải là điều cửu giới sử dụng tự lực nhưng mà tin phát âm đượcnổi”.Lại viết: “Ðem pháp giới thể làm thành thân cùng cõi của Phật DiÐà. Cũng bởi vì chính tổng thể cái Thể ấy làm thành thương hiệu Di Ðà. Vìvậy, danh hiệu Di Ðà đó là bổn giác lý tánh của bọn chúng sanh”.Ðủ thấy rằng: khiếp này thật là lời giảng xứng tánh mang lại cùng cựccủa đấng đại từ bỏ bi phụ Như Lai ráng Tôn, là kho tàng kín của chư
Phật đem phơi bày trọn vẹn ra hết. Vả lại, pháp môn Niệm Phật đâycũng chính là cách thức để giáo hóa bọn chúng sanh về loại họ vốn sẵn có.Ðúng như sách yếu hèn Giải đang nói, một câu Phật hiệu này chính là bổngiác lý tánh của chúng sanh. Cần biết: chiếc tâm niệm Phật ngay hiện nay tại

của ta đó là Quả Giác của Như Lai. Vày đó, tiệm kinh dạy: “Tâmnày là Phật”. Trọng tâm này trì danh thì chính là “tâm này làm Phật”. Vốnđã là Phật, ni lại làm Phật. Bởi vậy, tức thì lập tức là Phật, thẳng chóngthỏa đáng, phương tiện đi lại rốt ráo, kỳ diệu, sệt biệt, thù chiến thắng chẳng thểnghĩ bàn.Hơn nữa, trong các kinh Tịnh Ðộ, chỉ tất cả kinh này có đủ trọn vẹncả Viên lẫn Diệu: dùng “phát ý trung nhân Ðề tâm, độc nhất hướng chuyên niệm”làm Tông, rước đại nguyện mười niệm ắt vãng sinh của Phật Di Ðà làmgốc, giảng sâu sắc chánh nhân vãng sanh của ba bậc, bao hàm trọn khắpcác chủng loại thánh phàm vào chín giới, dạy dỗ rõ pháp Trì Danh Niệm Phật,trực chỉ tuyến đường vãng sanh quy nguyên. Vày vậy, gớm này được xemlà kinh hàng đầu của Tịnh Tông.Khổ nỗi, kinh điển quý báu thù thắng số 1 của Tịnh tông nàylại bị chìm đậy trong Ðại Tạng trung hoa đến hơn ngàn năm. Xét đếnnguyên nhân, cũng vày kinh này còn có đến năm bản dịch gốc, các bản dịchhoặc rộng lớn hoặc lược sai biệt khá lớn. Nêu một ví dụ: Về đại nguyện củađức Di Ðà, vào hai bản dịch đời Ðường cùng đời Ngụy tất cả bốn mươi támnguyện, dẫu vậy hai bạn dạng dịch đời Ngô và Hán chỉ có hai mươi bốn, bảndịch đời Tống lại là bố mươi sáu nguyện. Ðiều này để cho kẻ sơ tâmhọc Phật nếu chuyên trì một bản dịch thì cực nhọc bề làm rõ ý chỉ sâu xa.Nếu phát âm đủ cả năm phiên bản lại càng gian nan. Vị vậy, đa số bỏ khiếp này, dồnsức vào phân tích kinh A Di Ðà.Ðầu đời Thanh, cư sĩ Bành Thiệu Thăng nói: “Kinh này không nhiều đượcxiển dương thì đúng là do bọn họ thiếu cội lành”. Thật đúng nhưvậy! ráng nên, những đại cư sĩ vương vãi Nhật Hưu đời Tống, Bành Thiệu
Thăng, Ngụy Thừa cửa hàng đời Thanh đều do hoằng dương ghê này màmỗi vị trước sau biên soạn ra hội bổn cùng tiết bổn1Cư sĩ vương vãi Nhật Hưu đời Tống từng viết cuốn Long Thư TịnhÐộ Văn được bốn biển cả khen ngợi, ca ngợi tới nay. Ông vương vãi khilâm chung đứng tức thì ngắn vãng sanh, đủ minh chứng cư sĩ thật là bậc

hạnh giải đa số ưu việt, là bậc ngay tại nhà đại đức thù win hy hữu của Tịnh
Tông Trung Hoa. Ông Vương nuối tiếc nuối bảo điển bị những vết bụi phủ, bèn hội tậpbốn phiên bản dịch những đời Hán, Ngụy, Ngô, Tống của kinh Vô Lượng Thọ,soạn thành một bản, đặt tên là Ðại A Di Ðà kinh. Bản của ông vương rađời được cả nước khen là nhân thể lợi, được những tùng lâm lấy làm khóa bổn2lưu truyền phổ cập còn hơn cả bản dịch gốc. Càn Long Ðại Tạng Kinhcủa nước trung hoa và Ðại Chánh Tân Tu Ðại Tạng của Nhật gần như thu nhậpbản hội tập của vương vãi vào Ðại Tạng.Liên Trì đại sư nói: “Bản hội tập của ông Vương đối chiếu với nămbản dịch thì giản dị, rõ ràng, hiện tại đang phổ biến, công dụng rất lớn”. Lạinói: “Do phiên bản của bọn họ Vương phổ cập trong đời, fan ta thân quen xem”. Vìthế, trong vật phẩm Di Ðà Sớ Sao, mọi khi dẫn hội chứng kinh Vô Lượng
Thọ, phần lớn Ngài trích dẫn từ bản của ông Vương. Cận đại, Ấn Quang
Đại Sư khi viết lời tựa mang đến lần tái bạn dạng bộ Viên Trung Sao, cũng khen bảncủa ông vương là: “Văn nghĩa tường tận, lưu thông khắp nơi”.Bản hội tập của ông vương vãi tuy tất cả công hết sức lớn đối với Tịnh tông,nhưng có vô số điểm sai sót. Ngọc trắng tất cả vết, hiền trả xót xa!Liên Trì đại sư chê rằng: “Sao phần trước, viết thêm phần sau”, “phầnlấy, phần bỏ chưa trọn vẹn”. Bành Thiệu Thăng cư sĩ chê là: “Lộn xộn,trái nghịch nhau, chẳng cân xứng với ý chỉ viên dung”. Cây viết giả nay dựatheo lời phê của các bậc cổ đức, trộm nêu ra ba khuyết điểm của ông
Vương:– Một, bản hội tập của ông vương chỉ dựa theo bốn bản, chưadùng bạn dạng dịch đời Ðường. Bản dịch đời Ðường với tên Vô Lượng
Thọ Như Lai Hội trích từ khiếp Ðại Bảo Tích vị đại sư người yêu Ðề giữ Chídịch, lời văn có rất nhiều điểm áo diệu, tinh yếu mà các phiên bản dịch kháckhông có.– Hai, phần lấy, phần quăng quật chưa trọn vẹn: lựa chọn phần rườm rà, bỏphần trọng yếu, trở nên sâu thành cạn. Ví dụ điển hình như, Liên Trì đại sư quởrằng: “Như ba bậc vãng sanh, bạn dạng dịch đời Ngụy đa số nói là phạt BồÐề tâm, mà phiên bản họ vương vãi chỉ nói là bậc trung phát ý trung nhân Ðề tâm. Bậc hạbảo chẳng phát, bậc thượng lại chẳng nói, do đó cao tốt chẳng thứ

tự. Vày vậy, bảo là chưa trọn vẹn”. Do câu trên, thấy rằng “bậc thượngchẳng nói” là bỏ chỗ trọng yếu, “bậc hạ lại nói chẳng phát” chínhlà biến chuyển sâu thành cạn. Vày vậy, Liên Trì đại sư thuộc ông Bành gần như quởtrách.– Ba, tự ý thêm văn, nghiễm nhiên tự sáng sủa tác. Chúng ta Vương haydùng lời văn mình chế tác ra để diễn thuật nghĩa của bản dịch gốc. Vìvậy, Liên Trì đại sư la rầy rằng: “Sao phần trước, góp phần sau, chưatheo đúng phép dịch thuật”. Ngài trách ông vương vãi sao dẫn ghê vănnơi phần trước, rồi tiếp đó, chép thêm lời văn ông từ soạn. Nếu vẫn làhội tập, rất cần phải dựa theo bản dịch gốc, muôn phần chẳng được dùngcâu như thế nào ngoài phiên bản dịch gốc. Do ông tự tiện thêm câu văn yêu cầu Tổ tráchhọ vương vãi “chưa theo đúng phép dịch thuật”. Thấy được mọi khuyếtđiểm trên của mình Vương không có nghĩa là chẳng cần hội tập, mà chỉ đểthấy rằng hội bản của ông ta có rất nhiều tỳ vết.Cư sĩ Bành Thiệu Thăng cảm khái trước tội trạng của hội bạn dạng họ
Vương, bèn dùng bản dịch đời Ngụy phân thành từng mục, tạo thànhbản gớm Vô Lượng Thọ vật dụng bảy, nhưng phiên bản này chỉ nên tiết bạn dạng của bảndịch đời Ngụy.Vì thế, cuối đời Thanh, cư sĩ Ngụy Thừa quán (tự là mặc Thâm)nhằm cứu vãn yếu điểm của ông Long Thư (hiệu của ông Vương
Nhật Hưu) bèn sử dụng cả năm phiên bản dịch cội hội tập thành một bản. Banđầu đánh tên là khiếp Vô Lượng Thọ, sau ông Chánh Ðịnh vương Canh
Tâm biến thành Ma Ha A Di Ðà Kinh. Lời văn bạn dạng hội tập của ông Ngụygiản dị, vào sáng, lựa chọn lọc, mê say đáng, vượt xa bạn dạng họ Vương, nhưngvẫn vướng căn bịnh thêm văn không hoàn toàn chấm dứt hết được. Vì chưng đó, bảncủa chúng ta Ngụy cũng không tận thiện.Tiên sư là cư sĩ Hạ Liên Cư bi, trí cùng đủ, thông suốt Tông lẫn
Giáo, viên dung Hiển, Mật, Thiền, Tịnh nhất tâm, chăm hoằng dươngtrì danh niệm Phật nhiếp vạn đức. Vì hoằng dương Tịnh Tông cần Ngàimong mỏi phiên bản kinh đệ duy nhất của Tịnh Tông này sẽ được vẹt những vết bụi tỏa sáng,nguyện ước bản kinh vô thượng này lợi lạc đời sau, bèn kế tục chi phí hiền,tiến hành hội tập lần nữa, vứt quăng quật vạn duyên ngừng hoạt động ba năm, tịnh đàn,kết giới, lắng tâm, tồn chí, sửa phiên bản thảo mười lần new hoàn tất.

Ðầu tiên, được vị lão pháp môn sư thấu triệt cả Tông lẫn Giáo là Huệ
Minh, tay ráng hội bạn dạng chụp hình trước Phật điện để hội chứng minh. Kế đó,vị đại đức trong phương pháp tông là lão pháp sư Từ Châu chuyên giảng kinhnày sống Tế Nam, đích thân phân khoa, giảng giải. Cậu tôi là Mai lão cư sĩcũng giảng tởm này bên trên đài phân phát thanh trung ương, khen là hội bạn dạng tốtnhất. Sau đấy, vào phần lời tựa của kinh, ông còn viết:“Tinh đáng, minh xác, hiển nhiên bao gồm căn cứ. Không một nghĩanào chẳng đem từ bản dịch gốc. Ko một câu làm sao vượt ngoài bạn dạng gốc.Làm cụ thể những chỗ nặng nề khăn, thô tháp, buổi tối nghĩa. Với vị trí phiềnphức xuề xòa làm cho đơn giản và dễ dàng gọn gàng. Chỗ lộn xộn, luộm thuộm biếnthành nghiêm chỉnh. Khu vực thiếu sót làm cho viên dung. Chỗ tốt đẹp đềuđược đầy đủ, ko sự thực như thế nào chẳng được thâu mang trọn vẹn. Tuymuốn chê là bản chẳng xuất xắc cũng vô phương”.Vì vậy, từ lúc hội phiên bản của tiên sư ra đời đến nay, chẳng gồm chânmà đi khắp chốn. Các bậc tôn túc Phật giáo nhận định rằng hội bản này văngiản dị, nghĩa phong phú, câu chữ lưu loát, nghĩa lý viên dung, phải nóđược giảng thuyết, tán dương, giữ truyền cả trong nước lẫn hải ngoại.Người thấy kẻ nghe hoan tin vui tín thọ, trì tụng, ấn hành tiếp tục chẳng dứt.Gần đây, hội phiên bản này được giới học tập Phật hải ngoại gửi vào Tục Tạngtrong lần ấn hành mới nhất. Mừng được thấy quang minh của Ðại kinhthường chiếu nỗ lực gian, cái nguyện thù thắng hội tập của tiên hiền hậu mayđã viên thành. Bản kinh Vô Lượng Thọ hoàn thành nhất hiện nay đã hiệndiện, ấy thật là đại sự nhân duyên hy hữu khó chạm mặt vậy.Niệm Tổ tôi là phàm phu đầy dẫy phiền não, trót được tiên sưgiao phó đại sự ghi chú hoằng dương kinh này. Tôi mặc dù trước đang phátđại tâm, cơ mà chướng sâu huệ cạn, đề nghị vâng lãnh sứ mạng nặng nềnày thật hoảng loạn tột bực! May được từng theo học bên dưới giảng tòa củathầy, đích thân nghe tổng thể kinh này. Trong hai mươi năm hầu hạ, từngđược nghe điểm huyền áo của các tông Thiền, Tịnh, Mật, gọi thô thiểnthâm trung khu hội tập Ðại kinh của tiên sư. Ðầu những năm sáu mươi, từng thửviết đề cương cứng huyền nghĩa tởm này, trình lên thầy duyệt, may được ấnkhả, mà lại trong cơn kiếp nạn biện pháp mạng Văn Hóa, bạn dạng thảo ấy bị hủymất không có gì chút gì.

Tôi bây giờ tuổi đã không tính bảy mươi, lại lắm căn bệnh cũ, thẹn chưabáo ơn sâu, sợ vô thường bỗng nhiên đến, đề xuất gắng gượng tấm thân già bệnh,kế tục hoằng thệ truyền đăng, lấy thân trọng điểm này cúng dường Tam Bảo,đóng cửa tạ khách, toàn lực chú giải kinh, mong mỏi báo một trong những muônphần ân sâu của tiên tổ cùng mười phương tam cụ thượng sư Tam Bảocùng pháp giới chúng sanh.Thêm nữa, gớm này thù thắng ở trong phần khế lý, khế cơ. Lý là Thật
Tế Lý Thể, cũng tức là Chân như thực Tướng, bổn tế chân thật. Khế lýlà bởi kinh này vốn trụ nơi sống động huệ nhằm khai hóa hiển thị Chân Thật
Tế cùng ban loại lợi chân thật, thuần tuyệt nhất chân thật. Khiếp này còn đượcxưng tụng là Trung Bổn Hoa Nghiêm kinh: không còn thảy sự lý được giảngtrong ghê này đa số là độc nhất Chân pháp giới sự lý vô ngại, sự sự vô ngạicủa khiếp Hoa Nghiêm. Lý thể túng thiếu mật, sâu thẳm của khiếp Hoa Nghiêmhiện diện trong ghê này nên nói là khế lý.Về khế cơ, chỉ riêng mình ghê này là thù thắng. Pháp môn Trì
Danh của tởm này tương thích khắp cả tía căn, thâu trọn phàm thánh. Kẻthượng thượng căn thật rất phù hợp gánh vác tổng thể kinh này, kẻ hạhạ căn cũng có thể do kinh này đắc độ. Trên thì như Pháp Thân Ðại Sĩ:Văn Thù, Phổ nhân hậu cũng hầu hết phát nguyện vãng sanh. Dưới đến Ngũ
Nghịch, Thập Ác lâm tầm thường niệm Phật cũng những tùy nguyện vãng sanh.Vượt ngang khỏi bố cõi, triệu chứng trọn vẹn tư cõi Tịnh Ðộ, giường sátcánh cùng tiệm Âm, chũm Chí, bắt đầu thấy phương tiện rốt ráo của phápmôn này thật thích ứng khắp số đông căn cơ.Hơn nữa, khế cơ còn có nghĩa là “khéo khế phù hợp với căn cơ, thờiđại”. Như Lai rủ lòng trường đoản cú riêng gìn giữ kinh này một trăm năm nữa saukhi những kinh khác khử hết, đúng là ngụ ý: tởm này cân xứng xã hội hiệntại và tương lai. Hiện nay tại, công nghệ phát triển, nhân loại càng yêu cầu phảicó không thiếu thốn tri thức rộng rãi. Xã hội tiến bộ, trách nhiệm mỗi cá nhân phảigánh vác càng tăng thêm. Vị vậy, ai nấy đều phải học rộng, đa năng,cúc cung tận tụy gia nhập kiến thiết, chế tạo ra phước mang đến nhân dân, thực hiệnnhân gian Tịnh Ðộ. Cận đại, đại sư Thái Hư thủ xướng nhân gian TịnhÐộ, từng vật chứng kinh Vô Lượng Thọ. Ấy là vày kinh này soi chiếucả pháp trần thế lẫn xuất vắt gian, dạy rõ nhị đế Chân, Tục.

Ðiểm nhiệm mầu của Tịnh tông là “chẳng lìa Phật pháp màhành cụ pháp, chẳng bỏ thế pháp mà hội chứng Phật pháp”. Bởi pháp
Trì Danh thật là tiện thể lợi, tu ở đâu cũng được, như thế nào phải ẩn dật rừng núi,lúc nào cũng niệm được, chẳng phiền bế quan, ngồi yên, chỉ cần phátkhởi loại tâm rộng lớn lớn, một bề chuyên niệm, thậm chí là mười niệm, mộtniệm cũng khá được vãng sanh, chẳng trở ngại quá trình thế gian, vẫn nhưcũ mà chóng thoát sinh tử. Lại rất có thể tự giác, giác tha, rộng lớn độ chúngsanh đời vị lai. Ðây cũng là ta, fan cùng lợi, chế tác phước cho xã hộingay trong hiện nay tại.Vì vậy, tởm dạy: “Đương lai chi thế, ghê đạo khử tận, ngã dĩ từbi ai mẫn, sệt lưu thử kinh chỉ trụ bách tuế. Kỳ hữu bọn chúng sanh, trị tưkinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ” (Ðời tương lai tởm đạo diệthết, ta vì từ bi xót thương, riêng lưu lại kinh này sống thọ trăm năm. Nếucó bọn chúng sanh chạm mặt được kinh này, tùy lòng ao ước cầu những đắc độ). Rõràng kinh này cân xứng tình huống thực tiễn của xóm hội, chiếu cả Chân lẫn
Tục, viên dung cả Sự lẫn Lý, thâu phàm lẫn thánh, trọng điểm và Phật chẳnghai. Vì vậy, chỉ mình tởm này rất có thể trường tồn trong đời vị lai. Rõràng khiếp này chẳng phần lớn là cương yếu của các kinh Tịnh Ðộ mà cònlà chỉ quy mang đến giáo pháp của cả Ðại Tạng, thật do hết thảy lãng mạn cõinày, phương khác, hiện tại, sau này được lìa khổ tận hưởng vui, tột cùngpháp yếu người yêu Ðề.Vì vậy, Niệm Tổ tôi nghĩ về ân mong mỏi báo đáp, phát trung ương vô thượng,kính cẩn chú thích kinh này để tiếp diễn Phật huệ mạng. Kính mong haigiới tăng, tục, thập phương Như Lai, thượng sư, bổn tôn, kim cang hộpháp từ bỏ ân chở che, oai đức thầm gia hộ. Mong bản chú phù hợp này đang khếhợp thánh tâm, rộng lớn khởi phát lòng tin cho số đông người. Hễ ai thấy ngheđều vào được đại dương nguyện duy nhất Thừa của Phật Di Ðà.

A. KHÁI YẾUKính cẩn lý giải kinh này dựa trên quy biện pháp của tông Hoa
Nghiêm với khuôn mẫu của bộ A Di Ðà Sớ Sao, chia bao quát thànhmười môn: Một: giáo khởi nhân duyên; hai: thể tánh tởm này; ba: tôngthú của bộ kinh; bốn: phương tiện đi lại lực dụng; năm: căn khí được hóa độ;sáu: tạng giáo sở nhiếp; bảy: bộ loại không đúng biệt; tám: dịch, hội hiệu, thích;chín: tổng mê thích danh đề; mười: phần giải thích chính ý nghĩa sâu sắc của kinh.Chín môn đầu luận về cương cứng yếu, tông thú, cỗ loại của toàn kinh,có điểm đại đồng tè dị cùng với Ngũ Trùng Huyền Nghĩa của tông Thiên
Thai. Mặc dù về phương diện rộng, lược, lấy, bỏ tất cả chút sai khác, dẫu vậy nói chung:Trước hết, tổng luận nhằm phát huy cụ thể chỗ cưng cửng yếu của kinh, khiếncho tín đồ đọc trước hết nhận thức tổng thể, sau đấy mới nghiên cứukinh văn. Mẫu lưới trương lên thì các mắt lưới mở ra, lãnh hội dễ dàng dàng.Ðiều này cũng tương tự trong các giấy tờ cận đại luôn có phần kháiluận đặt tại đầu. Ở trên đây tôi hotline là Khái Yếu, là phần máy hai .1. Giáo khởi nhân duyên
Giáo khởi nhân duyên là nói tới nhân duyên hưng khởi đại giáo.Trước hết, trình diễn sự hưng khởi của Phật giáo cùng pháp môn Tịnh Ðộ,rồi mới thuật rõ nhân duyên hưng khởi ghê này.Phàm không còn thảy các pháp chẳng không tính nhân duyên. Nhân duyênhưng khởi đại giáo vô lượng, mà lại vô lượng nhân duyên lại chỉ là một trong đạisự nhân duyên. Khiếp Pháp Hoa dạy: “Chư Phật gắng Tôn tốt nhất dĩnhất đại sự nhân duyên cố, mở ra ư thế” (Chư Phật chũm Tôn chỉ vìmột đại sự nhân duyên mà thị hiện mở ra trong đời). “Duy dĩ Phậtchi tri kiến, thị ngộ bọn chúng sanh” (Chỉ là lấy tri loài kiến Phật chỉ bày, giácngộ chúng sanh).

Trình duyệt của người tiêu dùng đã tắt tính năng hỗ trợ Java
Script.Website chỉ làm việc khi chúng ta bật nó trở lại.Để tìm hiểu thêm cách bật Java
Script, hãy nhấp chuột vào đây!
*

thành quả CHUÔNG - MÕ ỐNG - BÁT - HƯƠNG VÒNG - TRÀNG HẠT TRẦM HƯƠNG LÒ - MÁY ĐỐT TRẦM DẦU & NẾN SÁP Tượng phật DƯỢC SƯ - DI LẶC DU LỊCH - Ô TÔ - ĐỂ BÀN ĐẢN SINH - HỘ PHÁP Sách phật Tranh phật PHÁP PHỤC KHÁC Thơ phật giáo tin tức giới thiệu
CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ - HT NHƯ HÒA
*
Biên Soạn: Vận Thành Hạ Liên CưDịch: Như Hòa (Bửu quang Tự)Nhà Xuất Bản: Hồng ĐứcSố Trang: 954 TrangHình Thức: Bìa Cứng bọc NilonKhổ Sách: 15,5x23,5cmNăm Xuất Bản: 2016Năm Tái Bản: 2020Độ Dày: 5,6cm
VLTC GIẢNG GIẢI kinh 220.000 đ Số lượng: 9 Quyển
CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ - HT NHƯ HÒA
CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ - HT NHƯ HÒA
CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ - HT NHƯ HÒA
CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ - HT NHƯ HÒA

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ - HT NHƯ HÒA

707 Lượt xem
Mã sản phẩm: VLTC

Giá bán:220.000 đ

Biên Soạn: Vận Thành Hạ Liên CưDịch: Như Hòa (Bửu quang quẻ Tự)Nhà Xuất Bản: Hồng ĐứcSố Trang: 954 TrangHình Thức: Bìa Cứng quấn NilonKhổ Sách: 15,5x23,5cmNăm Xuất Bản: 2016Năm Tái Bản: 2020Độ Dày: 5,6cm


Đôi Lời Giãi BàyTrong cha bộ gớm căn bạn dạng của Tịnh tông, ghê Vô Lượng lâu giảng cụ thể nhất về nhận địa, trái đức của đấng giáo công ty cõi cực Lạc cũng tương tự giảng rõ về tứ mươi tám nguyện béo tốt của đấng Đại tự Bi Phụ, rất lực xiển dương pháp môn trì danh Niệm Phật. Theo cư sĩ Hồng Nhơn, gớm này được ghi chú rất nhiều, tuy thế hoặc nguyên nhân là những bạn dạng chú giải khiếp này chưa hề được dịch ra giờ đồng hồ Việt, hoặc rất hoàn toàn có thể là vì kiến văn quá hủ lậu nên mạt nhân không hề được hiểu những bản dịch ấy. Từ dịp mới bắt đầu tập tễnh theo đòi Tịnh nghiệp, mạt nhân vẫn ao ước mỏi sẽ được đọc một bạn dạng chú giải thật tường tận về kinh Vô Lượng lâu như các tác phẩm A Di Đà tởm Yếu Giải cùng A Di Đà khiếp Sở Sao, nhưng mà niềm mơ ước ấy tưởng như không bao giờ trở thành hiện tại thực.
Cho đến khi hội trung quốc Điện Tử Phật Điển (CBETA) đăng tải các kinh văn trong Đại Tạng trên Internet, mạt nhân sẽ háo hức tìm đọc các phiên bản chú giải Đại tởm trong Đại Tạng. Nuối tiếc thay, trong Đại Tạng, trước sau chỉ có bốn bản chú giải tởm này, nhưng nặng về tính cách phân tích và lý giải kinh theo kiểu khoa chú và gồm có phần mạt nhân mong muốn mỏi được chư tổ giảng rộng thêm thì lại chỉ giảng lược qua. Chẳng hạn, phiên bản Vô Lượng Thọ tởm Nghĩa Sở của ngài Tịnh Ảnh Huệ Viễn chỉ phân loại 48 nguyện của Phật Di Đà và chỉ giảng sơ về một hai nguyện được xem như là chính yếu. Bao gồm đoạn gớm văn chỉ nêu đại ý và giảng lướt qua, không chú trọng đến phân tích ti mi chân thành và ý nghĩa từng câu như giải pháp chữ Tổ Liên Trì, Linh Phong Ngẫu Ích đang giảng kinh Di Đà.Tính cho nay, những bản chủ giải của những vị khác như Huệ Cảnh, Bành Tế Thanh, ham mê Đạo Ấn, mạt nhân vẫn chưa hề tất cả phước duyên được đọc. Tòa tháp Kinh Vô Lượng thọ Giảng Yếu bởi cư sĩ Hồng Nhơn dịch tuy đã tổng thích hợp được những chủ ý chú giải của những vị cổ đức, nhưng lại vẫn chỉ chú trọng mang lại ý chủ yếu của từng đoạn kinh; phần xung yếu của ghê Vô Lượng thọ là tư mươi tám nguyện của đấng tự Phụ lại chỉ trích dẫn chánh kinh, ko giảng gì cả. Vì thế, mạt nhân vẫn tiếp tục ao ước sẽ tiến hành đọc một tác phẩm ghi chú kinh Vô Lượng lâu thật đưa ra tiết, thật tường tận.Mãi đến cuối năm 1995, nhờ vào chút phước thừa, mạt nhân gọi được phiên bản chú giải tởm Vô Lượng lâu của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vì Hoa Tạng Phật Giáo Đồ Thư cửa hàng ấn hành cùng với tựa đề: Phật Thuyết Đại thừa Vô Lượng thọ Trang Nghiêm thanh tịnh Bình Đẳng Giác kinh Giải. Dĩ nhiên, xét về rất nhiều mặt, tác phẩm này không thể làm sao sánh kịp với hai bản chú giải trân quý Di Đà yếu Giải và Di Đà Sớ Sao của cổ đức, nhưng lại so với những phiên bản chú giải kinh Vô Lượng thọ trong Đại Tạng, phiên bản chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ rất tỉ mỉ, tổng hợp những lời phân tích và lý giải của chư tôn cổ đức Trung Hoa, Nhật Bản.Hoàng lão cư sĩ cũng khéo trích dẫn mọi đoạn kinh luận khiển cho những người đọc hiểu được tường tận kinh Vô Lượng Thọ. Với từng lời nguyện, Hoàng cư sĩ những chú giải sâu sắc nguyên do. Đến phần nói đến chánh báo, y báo trang nghiêm rất Lạc, Hoàng cư sĩ giảng tỉ mỉ hồ hết thứ chỉnh tề ấy vị mỗi bổn nguyện làm sao kết thành. Điểm đặc trưng hơn nữa là Hoàng cư sĩ sẽ khéo dung hội đa số quan điểm khác biệt của Thiền, Tịnh, Mật khiến cho người đọc thấy rõ pháp vị dung thông, độc nhất vô nhị như giữa các pháp môn, làm cho nổi bật bạn dạng hoài béo tốt của chư Phật: khai, thị ngộ nhập tri loài kiến Phật cho chúng sanh.
Ngoài ra, đối với những trường đoản cú ngữ Phật học siêng biệt được dùng trong bạn dạng kinh này, Hoàng lão cư sĩ cũng chẳng nhớ tiếc công chú giải tường tận. Vì lẽ ấy, trong lời giới thiệu, Hòa Thượng Tịnh Không sẽ nhiệt liệt ca ngợi công trình tâm huyết này của Hoàng lão cư sĩ. Được phát âm một tòa tháp giá trị như thế, mạt nhân thường mong nguyện bạn dạng chú giải sẽ được một vị thạc đức quảng văn thông dịch sang Việt ngữ. Nhưng hóng mãi năm này qua tháng khác, quang âm mỏi mòn vẫn ko thấy bản chủ giải này được ai phiên dịch. Bởi lòng nuối tiếc pháp, tham pháp với với vai trung phong niệm share pháp lạc cùng những liên hữu đồng tu Tịnh Độ, mạt nhân sẽ đánh liều chuyển ngữ thành quả này thanh lịch tiếng Việt dù trình độ thế học tập lẫn đạo học hết sức kém cỏi. Mạt nhân chỉ hi vọng việc làm cho liều lĩnh của chính bản thân mình sẽ làm cho những bậc thức giả chú ý đến cống phẩm giá trị này và sẽ bỏ công chỉ điểm, hoàn chỉnh phiên bản dịch này hoặc dịch lại hoàn toàn. Do chuyên môn Hán văn quá kém cỏi tương tự như hiểu biết về thay học lẫn Phật học hết thời gian sử dụng hẹp, bạn dạng dịch nháp này sẽ không tránh khỏi đều sai lầm, thiếu thốn sót. Ngưỡng mong mỏi chư tôn đức, thức đưa thương xót chỉ dạy và phủ thiết yếu cho. Nếu việc làm liều lĩnh này có đem về chút lợi lạc nào cho những vị đồng tu Tịnh nghiệp thì trên là xin mang công đức ấy hồi đào bới bổn sư Thượng Tọa thượng Giải hạ Thắng, tọa công ty chùa Bửu Quang, thành phố sài thành và những vị ân sư hoằng truyền Tịnh tông: nuốm Hòa Thượng Thiền hạ Tâm, Đại Lão Hòa Thượng thượng Tri ha Tịnh, Đại Lão Hòa Thượng - thượng Tịnh hạ Không, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cùng các liên hữu nằm trong Tịnh Tông học Hội Đài Loan đang phát trọng điểm ấn thí cửa nhà vô giá chỉ này làm cho mạt nhân tất cả cơ duyên được đọc; dưới thì xin phổ nguyện pháp giới chúng sanh phần lớn được vãng sanh cực Lạc, viên thành chánh quả.Xin thực tình cảm tạ những vị đạo hữu tự Hỷ, Huệ Trang, không Châu, chổ chính giữa Từ đã nhiều lần khuyến khích, sách tấn mạt nhân gắng gắng dứt việc gửi ngữ. Trân trọng cảm tạ những đạo hữu Minh Lập, Huệ Trang, Vạn Từ với Minh Tiến đã quăng quật công duyệt phiên bản thảo tỉ mỉ và góp ý sửa chữa. Đạo hữu Vạn từ còn bỏ công tra cứu các tài liệu để tìm ra niên đại của những dịch mang năm phiên bản dịch khiếp Vô Lượng Thọ cũng tương tự lược sử ngài U Khê (tác trả cuốn Viên Trung Sao thường xuyên được Hoàng lão cư sĩ nhắc đến nhiều lần trong bạn dạng chủ giải này). Chân thành cảm ơn đạo hữu Minh Tiến đã dành tương đối nhiều thời gian layout và công ty trì việc ấn hành. Nguyện hồng ân Tam Bảo thường gia hộ cho các vị thiện trí thức trên thân tâm luôn an lạc, đạo hạnh tăng tấn, một hậu thuộc được gặp lại chốn Liên Đài.Mùa định cư năm 2002, Bửu quang đãng tự môn đồ Như Hòa kính ghi

Trích “Chú Giải Phật Thuyết Đại vượt Vô Lượng thọ - Quyển sản phẩm công nghệ Nhất”:
Pháp môn tịnh thổ là duy nhất Thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, mê say ứng khắp cha căn, thâu trọn phàm thánh, thoát khỏi ba cõi theo chiều ngang (hoành khôn xiết tam giới), lập cập bước lên bốn cõi Tịnh Độ, rất viên, rất đốn, là pháp môn vị diệu quan trọng nghĩ bàn. Gớm Vô Lượng thọ là kinh chỉ huy trọng yếu của các kinh Tịnh Độ. Các bậc đại đức vào Tịnh tông thường gọi là gớm này là kinh Tịnh Độ bậc nhất. Quyển Phật thuyết Đại quá Vô Lượng thọ Trang Nghiêm thanh tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là vì thầy tôi, lão cư sĩ Hạ Liên Cư, hội tập năm bạn dạng dịch gốc đời Hán, Ngụy, Ngô, Đường, Tống của ghê Vô Lượng Thọ, chọn hết phần nhiều điểm tinh yếu, thâu trọn những điểm nhiệm mầu soạn thành ghê này, hiện đang rất được công dấn là bản kinh Vô Lượng Thọ triển khai xong nhất.Kinh Vô Lượng lâu là cương yếu của Tịnh tông. Cư sĩ Bành Thiệu Thăng đời Thanh khen rằng: “Kinh Vô Lượng thọ là Viên giáo xứng tánh của Như Lai, là phương thức hóa độ chúng sanh về cái họ vốn sẵn có”. Thầy phù hợp Đạo Ân fan Nhật cũng khen gớm này như sau: “Chánh thuyết của đức Như Lai xuất thế, kinh điển mầu nhiệm kỳ lạ, đặc biệt tối thắng, lời giảng cùng cực về độc nhất vô nhị Thừa cứu vãn cánh, lời vàng khiến chóng hội chứng viên dung, lời thành thật của mười phương Như Lai, là giáo pháp sống động dành đến kẻ cơ mà thời tiết, căn cơ đã chín muồi”.Cậu tôi là lão cư sĩ Mai quang quẻ Hy cũng ngợi khen: “Kinh Vô Lượng lâu là lời giảng xứng tánh cho cùng rất của Như Lai, là cách thức giáo hóa bọn chúng sanh về dòng họ sẵn có, là duy nhất Thừa liễu nghĩa, là pháp môn tổng vạn thiện, là cương cứng yếu của rộng một trăm mẩy mươi kinh Tịnh Độ, là chỉ quy của tất cả Đại Tạng giáo”. Những bậc nhân từ đã nồng nhiệt sử dụng nhiều kinh này như trên bởi vì pháp môn Trì Danh Niệm Phật siêu viên mãn, trực tiếp chóng, là phương tiện đi lại rốt ráo nhất rất trực nhập, viên đốn cùng cực. Dùng biển khơi nguyện độc nhất Thừa của đức Di Đà, sáu chữ hồng danh của quả Giác rốt ráo để gia công cái tâm phát khởi mong thành Phật quả cho bọn chúng sanh ta. Sử dụng quả có tác dụng nhân, nhân quả đồng thời; từ trái khởi tu, phải tu cũng chính là quả. Trung khu tu ước thành Phật chính là cái thực tình Phật cần yếu nghĩ bàn. Vì chưng vậy, sách Di Đà yếu đuối Giải viết:“Một câu A Di Đà Phật đó là pháp để đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của đức Bổn Sư đam mê Ca trong đời ác Ngũ Trược, ni đem tổng thể Quả Giác này trao cho cái đó sanh trược ác. Đó là cảnh giới sở hành của chư Phật, đưa ra Phật cùng với Phật mới hoàn toàn có thể hiểu tận cùng được nổi, chẳng phải là vấn đề cửu giới cần sử dụng tự lực nhưng tin gọi được nổi”. Lại viết: “Đem pháp giới thể làm thành thân cùng cõi của Phật Di Đà. Cũng bởi chính toàn cục cái Thể ấy có tác dụng thành danh hiệu Di Đà. Vì vậy, thương hiệu Di Đà chính là bổn giác lý tánh của bọn chúng sanh”. Đủ thấy rằng: khiếp này thiệt là lời giảng xứng tánh mang lại cùng rất của đấng đại trường đoản cú bi phụ Như Lai vắt Tôn, là kho tàng bí mật của chư Phật đem phơi bày trọn vẹn ra hết. Vả lại, pháp môn Niệm Phật đó cũng chính là phương thức để giáo hóa chúng sanh về cái họ vốn sẵn có. Đúng như sách yếu ớt Giải vẫn nói, một câu Phật hiệu này chính là bổn giác lý tánh của bọn chúng sanh. Buộc phải biết: mẫu tâm niệm Phật ngay bây giờ của ta đó là Quả Giác của Như Lai. Bởi đó, quán kinh dạy: “Tâm này là Phật”. Trung tâm này trì danh thì đó là “tâm này làm Phật”. Vốn sẽ là Phật, ni lại làm Phật. Vị vậy, ngay lập tức là Phật, chiến thắng chóng thỏa đáng, phương tiện đi lại rốt ráo, kỳ diệu, quánh biệt, thù thắng chẳng thể nghĩ bàn.

Xem thêm: Tiệm uốn tóc gần đây - 10 tiệm cắt tóc nam đẹp và chất ở tp


Hơn nữa, trong những kinh Tịnh Độ, chỉ bao gồm kinh này có đủ toàn vẹn cả Viên lẫn Diệu: dùng “phát tình nhân Đề tâm, tốt nhất hướng chuyên niệm” làm cho Tông, rước đại nguyện mười niệm ắt vãng sanh của Phật Di Đà có tác dụng gốc, giảng cẩn thận chánh nhân vãng sanh của ba bậc, bao gồm trọn khắp những loài thánh phàm trong chín giới, dạy dỗ rõ pháp Trì Danh Niệm Phật, trực chỉ con đường vãng sinh quy nguyên. Bởi vậy, kinh này được coi là kinh bậc nhất của Tịnh Tông. Khổ nỗi, kinh điển quý báu thù thắng bậc nhất của Tịnh tông đó lại bị chìm lấp trong Đại Tạng china đến hơn ngàn năm. Xét cho nguyên nhân, cũng vày kinh này có đến năm phiên bản dịch gốc, các phiên bản dịch hoặc rộng hoặc lược sai biệt hơi lớn. Nêu một ví dụ: Về đại nguyện của đức Di Đà, trong hai bản dịch đời Đường cùng đời Ngụy có bốn mươi tám nguyện, cơ mà hai phiên bản dịch đời Ngô cùng Hán chỉ bao gồm hai mươi bốn, bản dịch đời Tống lại là bố mươi sáu nguyện. Điều này để cho kẻ sơ trọng điểm học Phật nếu chuyên trì một phiên bản dịch thì cực nhọc bề làm rõ ý chỉ sâu xa. Nếu gọi đủ cả năm phiên bản lại càng gian nan. Do vậy, phần nhiều bỏ tởm này, dồn mức độ vào phân tích kinh A Di Đà. Đầu đời Thanh, cư sĩ Bành Thiệu Thăng nói: “Kinh này ít được xiển dương thì quả đúng là do họ thiếu cội lành”. Thật đúng như vậy! cụ nên, những đại cư sĩ vương Nhật Hưu đời Tống, Bành Thiệu Thăng, Ngụy Thừa quán đời Thanh đều bởi vì hoằng dương gớm này mà mỗi vị trước sau soạn ra hội bổn và tiết bổn Cư sĩ vương vãi Nhật Hưu đời Tống từng viết cuốn Long Thư Tịnh Độ Văn được bốn hải dương khen ngợi, ngợi ca tới nay. Ông Vương khi lâm phổ biến đứng tức thì ngắn vãng sanh, đủ chứng tỏ cư sĩ thiệt là bậc hạnh giải rất nhiều ưu việt, là bậc tại nhà đại đức thù thắng hy hữu của Tịnh Tông Trung Hoa. Ông Vương tiếc nuối bảo điển bị lớp bụi phủ, bèn hội tập bốn phiên bản dịch những đời Hán, Ngụy, Ngô, Tống của ghê Vô Lượng Thọ, soạn thành một bản, khắc tên là Đại A Di Đà kinh. Phiên bản của ông Vương ra đời được toàn quốc khen là nhân tiện lợi, được các tùng lâm lấy có tác dụng khóa bổn giữ truyền phổ biến còn rộng cả bạn dạng dịch gốc. Càn Long Đại Tạng kinh của trung quốc và Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng của Nhật các thu nhập phiên bản hội tập của vương vào Đại Tạng. Liên Trì đại sư nói: “Bản hội tập của ông Vương so sánh với năm bạn dạng dịch thì giản dị, rõ ràng, hiện giờ đang phổ biến, tác dụng rất lớn”, Lại nói: “Do bản của chúng ta Vương phổ cập trong đời, fan ta thân quen xem”. Bởi vì thế, trong tòa tháp Di Đà Sớ Sao, mỗi khi dẫn bệnh kinh Vô Lượng Thọ, đa phần Ngài trích dẫn từ bạn dạng của ông Vương. Cận đại, Ấn quang quẻ đại sư lúc viết lời tựa mang lại lần tái phiên bản bộ Viên Trung Sao, cũng khen bạn dạng của ông vương vãi là: “Văn nghĩa tường tận, giữ thông mọi nơi”. Bạn dạng hội tập của ông vương tuy tất cả công khôn xiết lớn đối với Tịnh tông, nhưng lại có rất nhiều điểm không nên sót. Ngọc trắng có vết, hiền trả xót xa! Liên Trì đại sư chê rằng: “Sao phần trước, viết góp phần sau”, “phần lấy, phần quăng quật chưa trọn vẹn”. Bành Thiệu Thăng cư sĩ chê là: “Lộn xộn, trái nghịch nhau, chẳng cân xứng với ý chỉ viên dung”. Cây viết giả nay dựa theo lời phê của những bậc cổ đức, trộm nêu ra cha khuyết điểm của ông Vương:- Một, bạn dạng hội tập của ông vương chỉ dựa theo tứ bản, không dùng bản dịch đời Đường. Bạn dạng dịch đời Đường có tên Vô Lượng thọ Như Lai Hội trích từ khiếp Đại Bảo Tích do đại sư người yêu Đề lưu lại Chí dịch, lời văn có khá nhiều điểm áo diệu, tinh yếu cơ mà các bản dịch khác không có. - Hai, phần lấy, phần vứt chưa trọn vẹn: lựa chọn phần rườm rà, dồn phần trọng yếu, vươn lên là sâu thành cạn. Chẳng hạn như, Liên Trì đại sư mắng mỏ rằng: “Như bố bậc vãng sanh, bản dịch đời Ngụy các nói là phát bồ Đề tâm, mà bạn dạng họ vương chỉ nói là bậc trung phát người yêu Đề tâm. Bậc hạ bảo chẳng phát, bậc thượng lại chẳng nói, thành ra cao bởi vậy, bảo là không trọn vẹn”. Do câu trên, thấy rằng “bậc thượng phải chăng chẳng lắp thêm tự. Chẳng nói” là bỏ chỗ trọng yếu, “bậc hạ lại nói chẳng phát” đó là biến sâu thành cạn. Vị vậy, Liên Trì đại sư thuộc ông Bành gần như quở trách.- Ba, từ ý thêm văn, nghiễm nhiên tự sáng tác. Chúng ta Vương hay dùng lời văn mình chế tạo ra để diễn thuật nghĩa của bản dịch gốc. Vị vậy, Liên Trì đại sư quở rằng: “Sao phần trước, góp thêm phần sau, chưa theo như đúng phép dịch thuật”. Ngài trách ông vương vãi sao dẫn kinh văn khu vực phần trước, rồi tiếp đó, chép thêm lời văn ông từ soạn. Nếu sẽ là hội tập, cần được dựa theo bạn dạng dịch gốc, muôn phần chẳng được dùng câu làm sao ngoài bạn dạng dịch gốc. Vị ông tự tiện thể thêm câu văn cần Tổ trách bọn họ Vương “chưa theo như đúng phép dịch thuật”. Thấy được hồ hết khuyết điểm trên của mình Vương không tức là chẳng phải hội tập, mà lại chỉ để xem rằng hội phiên bản của ông ta có tương đối nhiều tỳ vết.
Cư sĩ Bành Thiệu Thăng cảm khái trước tội lỗi của hội bạn dạng họ Vương, bèn dùng bản dịch đời Ngụy tạo thành từng mục, tạo thành thành bạn dạng kinh Vô Lượng Thọ lắp thêm bảy, nhưng bạn dạng này chỉ cần tiết bản của bản dịch đời Ngụy. Bởi vì thế, cuối đời Thanh, cư sĩ Ngụy Thừa tiệm (tự là mang Thâm) nhằm mục tiêu cứu vãn yếu điểm của ông Long Thư (hiệu của ông vương Nhật Hưu) bèn cần sử dụng cả năm bản dịch cội hội tập thành một bản. Lúc đầu đặt thương hiệu là khiếp Vô Lượng Thọ, sau ông Chánh Định vương vãi Canh Tâm thay đổi Ma Ha A Di Đà Kinh. Lời văn phiên bản hội tập của ông Ngụy giản dị, vào sáng, lựa chọn lọc, đam mê đáng, quá xa bản họ Vương, tuy thế vẫn vướng căn bịnh thêm văn chưa hoàn toàn xong xuôi hết được. Bởi vì đó, bản của chúng ta Ngụy cũng chưa tận thiện.Tiên sư là cư sĩ Hạ Liên Cư bị, trí cùng đủ, nối liền Tông lẫn Giáo, viên dung Hiển, Mật, Thiền, Tịnh tuyệt nhất tâm, chăm hoằng dương trì danh niệm Phật nhiếp vạn đức. Bởi hoằng dương Tịnh Tông bắt buộc Ngài ước ao mỏi phiên bản kinh đệ tuyệt nhất của Tịnh Tông này sẽ được vẹt bụi tỏa sáng, nguyện ước bạn dạng kinh vô thượng này lợi lạc đời sau, bèn kế tiền hiền, triển khai hội tập lần nữa, vứt bỏ vạn duyên tạm dừng hoạt động ba năm, tịnh đàn, kết giới, lắng tâm, tồn chí, sửa bạn dạng thảo mười lần new hoàn tất. Đầu tiên, được vị lão pháp môn sư thấu triệt cả Tông lẫn Giáo là Huệ Minh, tay nạm hội bản chụp hình trước Phật năng lượng điện để bệnh minh. Kế đó, vị đại đức trong khí cụ tông là lão pháp môn sư Từ Châu siêng giảng ghê này nghỉ ngơi Tế Nam, đích thân phân khoa, giảng giải. Cậu tôi là Mai lão cư sĩ cũng giảng khiếp này bên trên đài phát thanh trung ương, khen là hội bản tốt nhất. Sau đấy, trong phần lời tựa của kinh, ông còn viết:“Tinh đáng, minh xác, hiển nhiên tất cả căn cứ. Ko một nghĩa nào chẳng lấy từ phiên bản dịch gốc. Không một câu nào vượt ngoài bản gốc. Làm cụ thể những chỗ nặng nề khăn, thô tháp, buổi tối nghĩa. Với chỗ phiền toái rườm rà làm cho dễ dàng và đơn giản gọn gàng. Khu vực lộn xộn, lôi thôi biến thành nghi