KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ Nam mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam mô Phật,

Nam mô Pháp,

Nam mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử tởm đại-thánh,

Năng cứu ngục tù,

Năng cứu trọng bịnh,

Năng cứu tam tai bá nạn khổ .

Bạn đang xem: Kinh quan âm cứu khổ cứu nạn

Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam tế bào Phật Lực uy,

Nam mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang quẻ Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tên tuổi ...)

và tất cả bọn chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha Cầu Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt. )

* * * * * *

Nguyện đem công đức này, Xin hồi hướng đến tất cả bọn chúng sanh cùng bốn ơn bố cõi Được thoát ly khổ nạn với vãng sinh cõi Tịnh Độ Niệm Phật Ba-La-Mật (www.niemphat.com)


*

Trang nhà | bài xích Mới | Kinh Điển | Thần Chú | Pháp Âm | Lịch Đại Tổ Sư Hình Ảnh | loạn xạ | Tự Điển | Lịch Trình | Liên Lạc

Niệm Kinh quan liêu Âm cứu Khổ cứu vãn Nạn trong phong tục thờ cúng Phật Quan cố kỉnh Âm tình nhân Tát biến chuyển nét văn hóa truyền thống lịch sử đặc trưng để giãi tỏ sự thành tâm, kính ngưỡng của ta với Phật giáo, cũng là ước ao cầu cuộc sống an toàn được Đức Phật cứu vớt rỗi khi chạm chán khó khăn vấn đề trong cuộc sống.

*
Nội dung bài xích Kinh quan tiền Âm cứu Khổ cứu vãn Nạn

Kinh cứu khổ cứu vớt nạn là gì?

Kinh cứu vớt khổ cứu nạn, thường call là kinh Quan Âm cứu vãn khổ cứu vớt nạn, là một trong những bộ kinh quan trọng đặc biệt và được tụng những nhất trong đạo Phật. 

Theo nghiên cứu, cỗ kinh này được thuyết giảng Phật ưng ý Ca và hoàn toàn có thể cứu lao tù tù, cứu vớt trọng bệnh và cứu thiên tai bách nạn khổ. Cỗ kinh mang tên gốc là Kinh người yêu Tát Quán cầm cố Âm cứu vãn Khổ, vị kinh này mệnh danh công đức với linh ứng của Quán nạm Âm ý trung nhân Tát, vị nhân tình Tát đại từ đại bi, luôn quan cạnh bên và giải thoát chúng sinh.

Theo đó, những người dân chuyên trung khu tụng tởm này 1000 lần thì sẽ thoát khỏi mọi các loại khổ đau, qua phần nhiều tai kiếp; tụng được 10.000 lần thì gia quyến thoát được khổ nạn.

Kinh ý trung nhân Tát Quán nỗ lực Âm cứu giúp Khổ rất có thể tụng mỗi ngày hoặc khi chạm chán khó khăn trắc trở trong cuộc sống.

Video tụng trọn bộ kinh cứu vãn khổ cứu nạn để bạn đọc tham khảo

Bài gớm Quan Âm cứu vớt Khổ cứu vãn Nạn

Nam mô Đại-từ đại bi cứu giúp khổ cứu nạn Quảng đại nhận thấy Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam mô Phật,

Nam tế bào Pháp,

Nam mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử kinh đại-thánh,

Năng cứu giúp ngục tù,

Năng cứu giúp trọng bịnh,

Năng cứu vãn tam tai bá nàn khổ .

Nhược hửu nhơn tụng đắc tuyệt nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam tế bào Phật Lực uy,

Nam mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang quẻ Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tiếng tăm …)

và tất cả chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn thoải mái và tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Xem thêm: Beecost Mua Thông Minh - Mua Cặp Học Sinh Giá Tốt

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha cầu Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt.)

Video tụng kinh Quan Âm cứu vớt Khổ cứu giúp Nạn


thichngamtuongphat Mời các bạn lắng nghe và tụng theo khiếp Quan Âm cứu giúp Khổ cứu vớt Nạn. Tụng mỗi ngày sẽ bổ ích lạc vô cùng. Nam mô Đại tự Đại bi thương Thế Âm người yêu Tát