Ông Nguyễn Đức Chung mong muốn được xét xử "như công dân bình thường"

Hà Nội
Bị cáo Nguyễn Đức thông thường nói đã giúp thành phố hà nội trồng số cây cấp 6 lần của 100 năm cùng lại, ông nhận nhiệm vụ người đứng đầu hà thành song mong mỏi được xét xử như "công dân bình thường".

Bạn đang xem: An ninh hinh su 24h


N3A_XLGkf
Lqeiv
VIh
Qg" alt="*">