câu hỏi trắc nghiệm sinh học tập 11 ban CB, cả năm theo từng bài xích trong SGK sinh học tập 11 phan thanh quyền 1,095 0
lý do tồn trên - Luận văn: “Giải pháp nhằm mục tiêu hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín 123 20,000 5,000
TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 THEO TỪNG CHƯƠNG bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ 1.Đơn vị hút nước của rễ là: A. Tế bào lông hút B. Tế bào biểu so bì C. Không bào D. Tế bào rễ 2.Ở thực đồ gia dụng thuỷ sinh cơ sở hấp thụ nước và khoáng là: A. Rễ B. Thân C. Rễ, thân , lá D. Lá 3.Nguyên nhân làm sao sau đây hoàn toàn có thể dẫn mang đến hạn hán sinh lý? I. Trời nắng gay gắt kéo dài II. Cây bị ngập úng nước trong thời hạn dài III. Rễ cây bị thương tổn hoặc bị nhiễm khuẩn IV. Cây bị thiếu hụt phân A.I, IV B. II, III C. III, IV D. II 4.Rễ thực đồ ở cạn có đặc điểm hình thái say đắm nghi với tính năng tìm nguồn nước, hấp thụ H 2 O cùng ion khoáng là: A. Con số tế bào lông hút lớn. B. Phát triển nhanh, đâm sâu, lan toả. C . Phát triển nhanh, đâm sâu, lan toả, tăng cấp tốc về con số lông hút. D. Số lượng rễ bên nhiều 5.Nguyên nhân chính dẫn mang đến cây trên cạn ngập úng lâu bị bị tiêu diệt là do: I. Tính chất lí, hoá của đất biến đổi nên rễ cây bị thối. II. Thiếu thốn ôxy phá hoại các bước hô hấp thông thường của rễ. III. Tính luỹ những chất độc hại đối với tế bào và làm cho lông hút chết, không có mặt được lông hút mới. IV. Không tồn tại lông hút thì cây không hấp thụ được nước cân đối nước vào cây bị phá huỷ. A. I, II, III B. II, III, IV C. I, II, IV D. I, III, IV 6.Dạng nước nào tiếp sau đây không giữ được tính chất vật lí, hoá học, sinh học của nước trong cây? A.Nước tự do. B. Nước links C. Nước tự do hoặc link D. Nước trọng lực 7.Sự đi lại nước với muối khoáng theo con đường gian bào là: A. Tuyến đường vận gửi nước cùng khoáng đi chiếu thẳng qua tế bào chất của các tế bào B. Con phố vận đưa nước và khoáng đi theo không gian giữa những tế bào và không gian giữa các bó tua xenlulôzơ phía bên trong thành tế bào. C. Con phố vận chuyển nước cùng khoáng đi theo không khí giữa các tế bào. D. Tuyến phố vận chuyển nước với khoáng đi theo những các cầu nối nguyên sinh hóa học giữa những tế bào 8.Một số thực đồ gia dụng ở cạn, hệ rễ không tồn tại lông hút (ví dụ thông, sồi, ). Chúng hấp thu nước cùng ion khoáng dựa vào A. Lá. B. Nấm rễ C. Thân. D. Tất cả các cơ quan của cơ thể 9.Quá trình hấp thụ nhà động các ion khoáng, cần sự đóng góp phần của nhân tố nào? I. Tích điện là ATP II. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất III. Các bào quan liêu là lưới nội hóa học và cỗ máy Gôngi IV. Enzim hoạt download (chất mang) A. I, IV B. II, IV C. I, II, IV D. I, III, IV 10.Nước được chiếu vào rễ theo lý lẽ nào sau đây? A. Dữ thế chủ động B. Khuếch tán C. Tất cả tiêu dùng năng lượng ATP D. Thấm vào BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT trong CÂY 1.Xilem là một trong những tên call khác của: A, cai quản bào.B. Mạch ống. C. Mạch gỗ. D. Mạch rây. 2.Dịch mạch rây dịch rời như cố nào trong cây? A. Dịch mạch rây dịch chuyển từ tế bào quang hòa hợp trong lá vào ống rây cùng từ ống rây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bản rây. B. Dịch mạch rây dịch chuyển từ bên trên xuống trong những ống rây. C. Dịch mạch rây dịch rời từ dưới lên trên trong những ống rây. D. Dịch mạch rây dịch chuyển trong từng ống rây, không dịch rời được sang trọng ống rây khác. 3.Nước được di chuyển trong thân theo mạch mộc từ dưới lên, do tại sao nào? A. Lực hút của lá do quy trình thoát khá nước B. Lực liên kết trong dung dịch keo của chất nguyên sinh. C. Lực đẩy của rễ vì chưng áp suất rễ. D. Lực hút của lá do quy trình thoát hơi nước với lực đẩy của rễ bởi vì áp suất rễ 4.Động lực đẩy chiếc mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan không giống là: A. Lực links giữa những phân tử nước cùng với nhau với với thành mạch gỗ. B. Sự chênh lệch áp suất thấm vào giữa phòng ban nguồn (lá) và cơ quan đựng (rễ) C. Lực đẩy (áp suất rễ). D. Lực hút bởi vì thoát khá nước ngơi nghỉ lá. 5. Nhận định và đánh giá không đúng vào khi nói về điểm lưu ý của mạch mộc là: A. Mạch gỗ gồm những tế bào chết. B. Tế bào mạch gỗ có 2 nhiều loại là quản bào với mạch ống. C. đầu của tế bào mạch gỗ thêm với đầu của tế bào cai quản bào thành hầu hết ống nhiều năm từ rễ cho lá để cho dòng mạch gỗ dịch rời bên trong. D. Thành của mạch mộc được linhin hóa. 6.Hiện tượng đọng giọt chỉ xẩy ra ở những loại cây nào? A. Cây lớp bụi thấp và cây thân thảo. B. Cây thân bò. C. Cây thân gỗ. D. Cây thân cột. 7.Quá trình chuyển vận nước qua lớp tế bào sống của rễ cùng của lá xẩy ra nhờ: A. Sự tăng mạnh áp suất thấm vào từ tế bào lông hút đi học tế bào liền kề bó mạch gỗ của rễ với từ lớp tế bào liền kề bó mạch gỗ của gân lá. B. Lực đẩy dưới của rễ, vì chưng áp suất rễ. C. Lực đẩy nước của áp suất rễ và lực hút của quá trình thoát tương đối nước. D. Lực hút của lá, vị thoát khá nước 8.Quá trình chuyển động nước xảy ra qua những con đường nào? A. Con phố qua tế bào sống cùng qua tế bào bị tiêu diệt (bó mạch gỗ rễ, thân, lá) B. Tuyến phố qua tế bào của cây với qua khí khổng C. Con đường rễ - thân - lá D. Con đường qua bó mạch mộc của rễ, bó mạch mộc của thân và bó mạch mộc của lá. 9. Úp cây vào chuông thuỷ tinh kín, sau một đêm, ta thấy các giọt nước đọng ra nghỉ ngơi mép lá. Đây là hiện tượng kỳ lạ A. Rỉ nhựa và ứ giọt. B. Bay hợi nước. C. Rỉ nhựa. D. đọng giọt. 10.Nước và những ion khoáng vào cây được vận chuyển như thế nào? A. Từ mạch mộc sang mạch rây. B. Qua mạch gỗ. C. Qua mạch rây theo hướng từ trên xuống. D. Từ bỏ mạch rây sang trọng mạch gỗ. BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC 1. Phát biểu nào tiếp sau đây sai? I. Lúc nồng độ ôxi vào đất bớt thì tài năng hút nước của cây sẽ giảm. II. Lúc sự chênh lệch giữa nồng độ dung dịch đất cùng dịch của tế bào rễ thấp, thì kĩ năng hút nước của cây đã yếu. III. Khả năng hút nước của cây không nhờ vào vào lực giữ nước của đất IV. Bón phân hữu cơ đóng góp phần chống hạn đến cây A. II B. III, IV C. I, III D. III 2. Dưới bóng mát mát hơn bên dưới mái che bằng vật tư xây dựng vì: A. Vật tư xây dựng kêt nạp nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây thoát tương đối nước làm cho hạ nhiệt môi trường xung quanh xung xung quanh giúp co 2 khuếch tán vào bên phía trong lá. B. Vật tư xây dựng toả nhiệt làm môi trường xung quanh xung quanh rét hơn. C. Cả 2 đều có quá trình điều đình chất tuy vậy ở cây quy trình trao thay đổi chất ra mắt mạnh hơn. D. Vật liệu xây dựng với cây số đông thoát tương đối nước nhưng lại cây thoát mạnh khỏe hơn. 3. Phản bội ứng mở quang dữ thế chủ động là làm phản ứng A. Mở khí khổng chủ động lúc sáng sủa sớm lúc mặt trời mọc hoặc khi gửi cây từ ngoại trừ sáng vào tối. B. Mở khí khổng chủ động lúc sáng sủa sớm lúc mặt trời mọc hoặc khi chuyển cây từ tối ra phía bên ngoài sáng. C. Mở khí khổng chủ động lúc trời về tối hoặc khi gửi cây từ không tính sáng vào tối. D. Mở khí khổng dữ thế chủ động lúc trời tối. 4.Ở một trong những cây (cây thường xuân - Hedera helix), khía cạnh trên của lá không tồn tại khí khổng thì tất cả sự thoát hơi nước qua mặt trên của lá tuyệt không? A.Có, chúng thoát tương đối nước qua lớp biểu bì. B. Không, bởi vì hơi nước quan trọng thoát qua lá khi không có khí khổng. C. Có, bọn chúng thoát hơi nước qua lớp cutin bên trên biểu tị nạnh lá. D. Có, chúng thoát khá nước qua các sợi lông của lá. 5. Cây hấp thụ 1000g nước thì có tầm khoảng bao nhiêu g nước bay hơi, từng nào g nước được giữ lại lại? A. 990g nước cất cánh hơi, 10g nước duy trì lại. B. 700g nước cất cánh hơi, 300g nước giữ lại. C. 10g nước cất cánh hơi, 990g nước giữ lại. D. 300g nước bay hơi, 700g nước bảo quản 6.Trên lá cây, khí khổng phân bổ ở: A. Chỉ phân bổ ở mặt dưới của lá. B. Chỉ phân bổ ở khía cạnh trên của lá C. Luôn luôn phân bổ ở cả khía cạnh dưới với mặt bên trên của lá. D. Phân bố ở phương diện trên, phương diện dưới, hoặc cả 2 mặt tùy ở trong từng loài cây 7.Các tuyến phố thoát khá nước hầu hết gồm: A. Qua thân, cành với lá B. Qua khí khổng với qua cutin C. Qua cành với khí khổng của lá D. Qua thân, cành và lớp cutin bề mặt lá 8. Ý nào dưới đây không đúng khi nói đến vai trò của việc thoát tương đối nước qua lá? A. Khí khổng mở ra cho khí teo 2 khuếch tán vào lá hỗ trợ cho quá trình quang hợp. B. Khí khổng mở cho khí O 2 đi vào cung cấp cho quy trình hô hấp giải phóng tích điện cho các hoạt động của cây. C. Giảm nhiệt độ của lá cây vào gần như ngày nắng nóng nóng. D. Chế tạo ra động lực đầu bên trên của mẫu mạch gỗ. 9.Yếu tố làm sao là lý do chủ yếu tạo ra sự đóng hoặc mở khí khổng? A. Phân bón B. Ánh sáng C. Nước D. Nhiệt độ 10. đánh giá nào không nên khi nói đến sự tác động của một vài nhân tố đến sự thoát tương đối nước? A. Một số trong những ion khoáng cũng tác động đến sự thoát tương đối nước vì nó điều tiết độ mở của khí khổng. B. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát khá nước. C. Vào ban đêm, cây ko thoát tương đối nước vày khí khổng đóng lại khi không có ánh sáng. D. Điều kiện cung ứng nước và độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước bài bác 4 VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG 1.Chất khoáng hoà tung được chuyên chở từ A. Rễ lên lá theo mạch gỗ. B. Lá xuống rễ theo mạch gỗ. C. Rễ lên lá theo mạch rây. D. Lá xuống rễ theo mạch rây 2, sắp đến xếp những vai trò của những nguyên tố tương xứng với từng nguyên tố: STT thương hiệu nguyên tố những vai trò trả lời 1 Nitơ a. Tham gia kết cấu Prôtêin, axít nuclếic 1 2 Phốt pho b. Là nguyên tố của Prôtêin 2 3 canxi c. Tham gia cấu tạo diệp lục, hoạt hoá enzin 3 4 sulfur d. Tham gia cấu tạo thành tế bào, màng, tế bào, hoạt hoá enzin 4 5 Magiê e. Yếu tố của axít nuclêic, ATP, phốt pholipít, côenzin 5 A. 1-a, 2-e, 3-c, 4-b, 5-d. B. 1-a, 2-e, 3-d, 4-b, 5-c. C. 1-a, 2-e, 3-d, 4-c, 5-b. D. 1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c. 3, nhiều phần các dưỡng chất hấp thụ vào cây theo qui định A. Khuyếch tán và hút bám. B. Công ty động. C. Hoà tan. D. Chủ động và thụ động., 4.Hậu quả lúc bón liều lượng phân bón cao quá mức quan trọng cho cây: 1. Gây độc hại đối với cây. 2.Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường. 3. Làm cho đất đai màu mỡ nhưng cây không dung nạp được hết. 4. Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm cho xấu lí tính của đất, giết mổ chết các vi sinh vật tất cả lợi. A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 1, 2. D. 1, 2, 4. 5, Nguyên nhhân chủ yếu làm cho các thực vật dụng không ưa mặn không có tác dụng sinh trưởng bên trên đất tất cả nồng độ muối bột cao là gì? A. Những ion khoáng là ô nhiễm đối với cây. B. Cầm cố năng nước của đất là thừa thấp. C. Hàm lượng oxi trong khu đất là quá thấp. D. Các tinh thể muối bột ngay sát bề mặt đất gây cực nhọc khăn cho các cây con chiếu qua mặt khu đất 6.Thực đồ hấp thụ kali dưới dạng: A. K2SO4 hoặc KCl B. K+ C. Nguyên tố K D. Hợp chất đựng kali 7, Ở cây, thành phần khoáng hầu hết được kêt nạp dưới dạng A. Ion. B. Phân tử. C. Nguyên tử. D. Solo phân 8, các biện pháp góp cho quá trình chuyển hoá các muối khoáng sống trong khu đất từ dạng không tan thành dạng hoà tan dễ hấp thụ so với cây: A. Có tác dụng cỏ, sục bùn phá váng sau khoản thời gian đất bị ngập úng, cày phơi ải đất, cày lật úp rạ xuống, bón vôi mang đến đất chua. B. Bón vôi đến đất kiềm C tháo dỡ nước ngập đất, để bọn chúng tan trong nước D. Trồng các loại cỏ dại, chúng sức sống giỏi giúp gửi hóa những muối khoáng cực nhọc tan thành dạng ion. 9. Cho các nguyên tố : nitơ, sắt, kali, lưu giữ huỳnh, đồng, photpho, canxi, coban, kẽm. Những nguyên tố đại lượng là: A. Nitơ, photpho, kali, lưu hoàng và canxi B. Nitơ, photpho, kali, canxi, và đồng C. Nitơ, kali, photpho, cùng kẽm D. Nitơ, photpho, kali, lưu huỳnh và sắt 10, Thực đồ hấp thụ magiê bên dưới dạng: A. Mg++ B. Magiê hợp hóa học C. Mg+ D. Nguyên tố Mg BÀI 5: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỤC VẬT 1.Đối với cây trồng, nhân tố nitơ có chức năng A. Nguyên tố của prôtêin, axit nuclêic. B. Tham gia quá trình quang hợp, thành phần của những xitocrom. C. Gia hạn cân bởi ion, nhân tố phụ gia nhập tổng phù hợp diệp lục. D. Thành phần của những xitocrom, yếu tố phụ gia của enzim. 2, Nitơ được rễ cây kêt nạp ở dạng: A. NH4+ cùng NO3- B. NO2-, NH4+ và NO3- C. N2, NO2-, NH4+ cùng NO3- D. NH3, NH4+ và NO3- 3, nhận định và đánh giá không đúng khi nói đến vai trò của nitơ đối với cây xanh: A. Thiếu hụt nitơ cây sinh trưởng còi cọc, lá bao gồm màu vàng. B. Nitơ tham gia thay đổi các quy trình trao đổi hóa học trong khung hình thực vật. C. Nitơ tham gia cấu trúc nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục D. Thiếu nitơ lá non tất cả màu lục đậm không bình thường. 4, quá trình khử nitrat thành amôni ngơi nghỉ thực đồ vật được thực hiện: A. Chỉ trong mô rễ. B. Trong mô rễ, lá, và thân. C. Chỉ trong tế bào thân. D. Trong mô rễ và mô lá., 5.Trong mô thực vật ra mắt quá trình khử nitrat vì: A. Giúp hệ rễ của cây dung nạp được toàn cục lượng nitơ. B. Là mối cung cấp dự trữ NH3 đến các quy trình tổng phù hợp axít amin khi nên thiết. C. Vào 2 dạng nitơ hấp thụ thì môi trường bên ngoài có dạng NO3– là dạng oxy hoá, tuy nhiên trong khung hình thực đồ vật nitơ chỉ tồn tại làm việc dạng khử để tiếp tục được đồng hóa thành axít amin cùng Prôtêin. D. Giúp sự đồng hoá NH3 trong mô thực vật. 6, Thực vật đã có điểm lưu ý thích nghi vào việc bảo đảm an toàn tế bào tránh bị dư lượng NH3 đầu độc là: A. đưa vị amin. B. Amin hoá. C. đưa vị amin với amin hoá. D. Có mặt amít (axít amin đicacbôxilíc + NH 3 > Amít). 7.Quá trình khử NO3- –> NH4+ A. Là quá trình ôxi hoá nitơ trong ko khí. B. Triển khai nhờ enzim nitrogenaza. C. Tiến hành chỉ làm việc thực vật cùng tảo. D. Bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3 8.Amôn hóa là quá trình: A. Tổng hợp những axit amin B. Biến đổi NH4+ thành NO3- C. Biến hóa NO3- thành NH4+ D. Chuyển đổi chất cơ học thành amôniac 9.Quá trình khử nitrat trong cây là A. Quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ: NO3- NO2- NH4+ B. Quy trình được tiến hành nhờ enzym nitrogenaza. C. Quá trình bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3 D. Là quá trình thắt chặt và cố định nitơ không khí. 10. Yếu tắc nitơ được cây dung nạp dưới dạng A. Phân tử nitơ. B. NO3 C. NH3. D. NO3- và NH4+. BÀI 6 DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT 1.Các dạng nitơ có trong đất và những dạng nitơ nhưng mà cây hấp thụ được là: A. Nitơ cơ học trong xác sinh vật dụng (có vào đất) và cây dung nạp được là nitơ làm việc dạng khử NH4+ B. Nitơ vô cơ trong các muối khoáng (có trong đất) với cây hấp thu được là nitơ khoáng (NH3 cùng NO3–). C. Nitơ vô cơ trong số muối khoáng, nitơ cơ học trong xác sinh vật (có vào đất), cây dung nạp được là nitơ khoáng (NH4+ với NO3–). D. Nitơ vô cơ trong số muối khoáng với nitơ cơ học trong xác sinh thứ (xác thực vật, động vật và vi sinh vật, 2.Nitơ của không gian bị ôxi hoá dưới đk nhiệt độ cao, áp suất cao (sấm sét) chế tạo ra thành dạng A. NH3. B. NH4+. C. NO3 D. NH4OH 3.Quá trình phân giải prôtêin trường đoản cú xác cồn vật, thực vật tạo thành thành NH3 của các vi sinh vật đất theo công việc sau: A. Axit amin –> pôlipeptit –> peptit –> prôtêin –> NH3. B. Prôtêin –> pôlipeptit –> peptit –> axit amin –> NH2 –> NH3. C. Peptit –> pôlipeptit –> axit amin –> NH3. D. Pôlipeptit –> prôtêin –> peptit –> axit amin –> NH3. 4.Nhận định không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của thực vật: A. Nitơ vào NO với NO2 trong khí quyển là độc hại đối với khung người thực vật. B. Thực vật có chức năng hấp thụ nitơ phân tử. C. Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ khu đất dưới dạng NO3- với NH4+. D. Cây chẳng thể trực tiếp dung nạp được nitơ cơ học trong xác sinh vật. 5.Nguồn cung nitơ hầu hết cho thực đồ là A. Vượt trình thắt chặt và cố định nitơ khí quyển. B. Phân bón bên dưới dạng nitơ amon và nitrat. C. Quá trình ôxi hoá nitơ không khí do nhiệt độ cao, áp suất cao. D. Quy trình phân giải prôtêin của các vi sinh đồ dùng đất. 6. Phương châm của thừa trình thắt chặt và cố định nitơ phân tử bằng tuyến phố sinh học đối với sự bổ dưỡng nitơ của thực thứ I. Biến đổi nitơ phân tử (N2) sẵn bao gồm trong khí quyển (ở dạng trơ thành dạng nitơ khoáng NH3 (cây dễ dàng hấp thụ) II. Xẩy ra trong điều kiện thông thường ở hầu khắp hầu như nơi trên trái đất. III. Lượng nitơ bị mấy hàng năm do cây mang đi luôn được bù đắp lại bảo đảm nguồn cấp bồi bổ nitơ thông thường cho cây. IV. Nhờ tất cả enzym nitrôgenara, vi sinh vật cố định nitơ có tác dụng liên kết nitơ phân tử cùng với hyđro thành NH3 V. Cây dung nạp trực tiếp nitơ vô cơ hoặc nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. A. I, II, III, IV. B. I, III, IV, V. C. II. IV, V. D. II, III, V 7. Điều kiện nhằm quá trình thắt chặt và cố định nitơ khí quyển xảy ra là A. Có vi khuẩn rhizobium, tất cả enzim nitrogenaza, ATP, triển khai trong đk kị khí. B. Tất cả enzim nitrogenaza, ATP, lực khử mạnh, triển khai trong đk kị khí. C. Có vi trùng rhizobium, tất cả enzim nitrogenaza, ATP, tiến hành trong đk hiếu khí. D. Tất cả enzim nitrogenaza, ATP, lực khử mạnh, thực hiện trong đk hiếu khí. 8.Quá trình cố định nitơ ở những vi khuẩn nắm dịnh nitơ từ do phụ thuộc vào vào loại enzim: A. Nitrôgenaza. B. Perôxiđaza. C. đêaminaza. D. đêcacboxilaza 9.Công thức biểu thị sự cố định và thắt chặt nitơ khí quyển là: A. 2NH4+ 2O2 + 8e- N2 + 4H2O. B. 2NH3 N2 + 3H2. C. Glucôzơ + 2N2 axit amin. D. N2 + 3H2 2NH3. 10.Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn cản xảy ra quy trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử ( NO3- N2) là A. Làm cho đất kĩ, đất tơi xốp cùng thoáng. B. Bón phân vi lượng thích hợp C. Giữ nhiệt độ vừa đề nghị và tiếp tục cho đất D. Khử chua đến đất BÀI 8 quang quẻ HỌP Ở THỰC VẶT 1.Bào quan tiền thực hiện tác dụng quang hợp: A. Grana B. Lục lạp C. Lạp thể D. Diệp lục 2.Nhờ quang hợp, tỉ lệ CO2 với O2 trong khí quyển luôn luôn được cân đối là: A. CO2 : 0,03% cùng O2 : 0,3%. B. CO2 : 0,3% và O2 : 21%. C. CO2 : 0,03% với O2 : 21%. D. O2 : 0,03% cùng CO2 : 21%. 3.Lá có điểm lưu ý nào tương xứng với công dụng quang hợp? I. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang. II. Bao gồm mô xốp gồm nhiều khoang trống đựng CO2; mô giậu đựng nhiều lục lạp III. Hệ mạch dẫn (bó mạch mộc của lá) dày đặc, dễ dàng cho vấn đề vận đưa nước, khoáng và sản phẩm quang hợp. IV. Mặt phẳng lá có tương đối nhiều khí khổng, giúp đàm phán khí. A. I, II, III B. I, II, IV C. II, III, IV D. I, II, III, IV 4.Vì sao lá cây có greed color lục? A. Do hệ sắc tố không hấp thu ánh sáng màu xanh da trời lục. B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh da trời lục. C. Vì chưng diệp lục a kêt nạp ánh sáng màu xanh lục. D. Bởi vì nhóm sắc đẹp tố phụ (carôtenôit) dung nạp ánh sáng màu xanh lá cây 5.Ánh sáng sủa có kết quả nhất so với quang vừa lòng là: A. Xanh lục với vàng. B. Xanh lục và đỏ. C. Xanh lục với xanh tím. D. đỏ cùng xanh tím. 6.Nhận định sai khi nói về diệp lục: A. Chỉ tất cả diệp lục a gia nhập trực tiếp vào sự gửi hóa tích điện ánh sáng kêt nạp được thành năng lượng của các liên kết hóa học. B. Các sắc tố hấp thụ tích điện ánh sáng và truyền tích điện đó đến diệp lục b. C. Những tia sáng màu lục không được diệp lục hấp thụ. D. Diệp lục là lý do làm để lá cây có màu lục. 7.Trong lá xanh có các nhóm sắc đẹp tố nào? A. Clorophyl. B. Phicôbilin và Clorophyl. C. Clorophyl, Phicôbilin, Carôten với Xantôphyl. D. Phicôbilin, Carôtenoit, Clorophyl với Plastoquinon là cấu tạo trong hệ quang quẻ hóa. 8.Những dung nhan tố sau đây được gọi là sắc đẹp tố phụ là: A. Xantôphyl cùng carôten B. Clorophyl b, xantôphyl cùng phicôxianin C. Carôten, xantôphyl, với clorophyl D. Phicôeritrin, phicôxianin cùng carôten 9.Quang hợp ở thực vật: A. Là quy trình sử dụng năng lượng ánh sáng phương diện trời đã được diệp lục hấp thu để tổng vừa lòng cacbonhyđrat cùng giải phóng oxy từ bỏ cacbonic cùng nước. B. Là quy trình sử dụng năng lượng ánh sáng khía cạnh trời đựơc diệp lục hấp thu nhằm tổng hợp các chất cơ học từ các chất vô cơ đơn giản và dễ dàng (CO2) C. Là quá trình tổng hợp được những hợp chất cacbonhyđrat và O2 từ các chất vô cơ đơn giản xảy ra làm việc lá cây. D. Là quá trình sử dụng tích điện ATP được diệp lục hấp thụ nhằm tổng vừa lòng cacbonhydrat và giải phóng ôxy từ CO2 cùng nước. BÀI 9: quang đãng HỢP Ở THỰC VẬT C3,C4 VÀ CAM 1.Bản chất, pha sáng của quá trình quang phù hợp là A. Trộn ôxi hóa nước để thực hiện H+ và êlectron cho việc hình thành ADP và NADPH, mặt khác giải phóng O2 vào khí quyển. B. Pha ôxi hóa nước để sử dụng H+ và êlectron cho vấn đề hình thành ATP và NADPH, bên cạnh đó giải phóng O2 vào khí quyển. C. Pha khử nước để thực hiện H+ với êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển. D. Trộn ôxi hóa nước để thực hiện H+, CO2 với êlectron cho câu hỏi hình thành ATP với NADPH, đôi khi giải phóng O2 vào khí quyển. 2.Sản phẩm của pha sáng chuyển đến pha tối gồm gồm A. ATP, NADPH. B. ATP, NADPH và CO2. C. ATP, NADPH cùng O2. D. ATP, NADP+ với O2. 3.Nguyên liệu bắt buộc cho pha buổi tối của quang hòa hợp là A. ATP, NADPH. B. ATP, NADPH, O2. C. CO2, ATP, NADP+. D. CO2, ATP, NADPH 4.Ý nào tiếp sau đây không cần là đặc điểm chung của thực thiết bị CAM với thực thứ C4 khi cố định CO2 ? A. Thành phầm quang hòa hợp đầu tiên. B. Hóa học nhận CO2. C. Quá trình gồm 2 giai đoạn (2 chu trình). D. Đều ra mắt vào ban ngày. 5, sản phẩm của pha sáng là gì? A. O2, ATP. B. O2 , NADPH. C. ATP, NADPH, O2. D. ATP, NADPH. 6, 6.Sản phẩm quang hợp thứ nhất của quy trình Canvin là: A. Ri
DP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat). B. APG (axit phootpho glixêric). C. AM (axit malic). D. Al
PG (anđêhit phootpho glixêric). 7, 7.Pha sáng ra mắt ở vị trí nào vào lục lạp? A. Ở màng ngoài. B. Ở tilacôit. C. Ở màng trong. D. Ở chất nền. 8.Những hợp hóa học mang năng lượng ánh sáng sủa vào pha buổi tối để đồng nhất CO2 thành cacbonhiđrat là: A. ATP cùng NADPH. B. ATP với ADP và ánh nắng mặt trời C. H2O, ATP D. NADPH, O2. 9.Khái niệm pha sáng trong quang quẻ hợp: A. Trộn sáng trong quang đãng hợp ra mắt ở Tilacôit. B. Pha sáng trong quang thích hợp giải phóng ra oxy tự phân tử nước. C. Pha sáng trong quang quẻ hợp ra mắt quá trình quang phân li nước. D. Pha sáng là pha đưa hóa năng lượng ánh sáng đã làm được diệp lục dung nạp thành tích điện của các liên kết hóa học trong ATP cùng NADPH. Bài xích 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT 1.Sự khác biệt về hiệu quả năng lượng giữa quy trình hô hấp cùng qúa trình lên men? A. Năng lượng ATP được hóa giải trong quy trình hô hấp hiếu khí vội 19 lần quy trình lên men. B. Năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình lên men cao hơn quá trình hô hấp hiếu khí. C. Năng lượng ATP được giải hòa trong cả hai quá trình đó là như nhau. D. Tích điện ATP được giải tỏa trong quy trình lên men cấp 19 lần quá trình hô hấp hiếu khí. 2.Điều khiếu nại xảy ra quy trình hô hấp sáng ngơi nghỉ thực đồ vật C3 là: A. ánh sáng thấp, nhiều CO2, cạn kiệt O2. B. Tia nắng cao, nhiều CO2, những O2 tích luỹ. C. Tia nắng cao, hết sạch CO2, nhiều O2 tích luỹ. D. ánh sáng thấp, hết sạch CO2, các O2 tích luỹ. 3.Hô hấp hiếu khí bao gồm ưu cố hơn so với thở kị khí sống điểm nào? A. Tích lũy được không ít năng lượng hơn từ 1 phân tử glucôzơ được sử dụng trong hô hấp phân giải hiếu khí / kị khí = 38/2 = 19 lần. B. Thở hiếu khí chế tạo ra ra thành phầm là CO2 cùng H2O, nước cung cấp cho sinh đồ gia dụng khác sống. C. Thở hiếu khí đề nghị O2 còn kiêng khí không yêu cầu O2. D. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở đông đảo loài sinh đồ gia dụng còn hô hấp kị khí chỉ xẩy ra ở một số ít loài sinh đồ nhất định. 4.Trong những ví dụ sau đây, ví dụ như thế nào là về sự việc lên men ra mắt ở khung hình thực đồ A. Cây sống nơi độ ẩm ướt. B. Cây bị ngập úng. C. Cây bị khô nứt hạn. D. Cây sống bám kí sinh hoặc kí sinh. 5.Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là A. Ko bào. B. Ti thể. C. Mạng lưới nội chất. D. Lạp thể. 6.Điều kiện xảy ra quá trình hô hấp sáng nghỉ ngơi thực trang bị C 3 là A. ánh sáng cao, hết sạch CO 2 , các O 2 tích luỹ. B. ánh nắng thấp, hết sạch CO 2 , nhiều O 2 tích luỹ. C. ánh sáng thấp, nhiều CO 2 , cạn kiệt O 2 . D. ánh nắng cao, các CO 2 , những O 2 tích luỹ. 7.Hãy giám sát và đo lường số phân tử ATP được hình thành khi ôxi hoá triệt để 1 phân tử glucozơ? A. 38 ATP. B. 32 ATP. C. 36 ATP. D. 34 ATP 8. Vì sao ở những tế bào còn non số lượng ti thể trong tế bào nhiều hơn thế so với những tế bào khác? A. Đường phân cùng hô hấp hiếu khí B. Đường phân hiếu khí và chu trình Crep C. Cacboxi hóa - khử - tái tạo chất nhận D. Oxy hóa chất hữu cơ với khử CO2 9. Quy trình hô hấp trong khung người thực vật, trải qua các giai đoạn: A. Đường phân và hô hấp hiếu khí B. Đường phân hiếu khí và quy trình Crep C. Cacboxi hóa - khử - tái tạo chất nhận D. Oxy hóa chất hữu cơ và khử, 10. đa số trường hợp ra mắt lên men ở cơ thể thực vật là A. Quá O2 rễ thở bão hòa. B. Thiếu hụt CO2, đất bị dán bết buộc phải không hô hấp hiếu khí được. C. Thiếu O2, rễ không hô hấp được buộc phải không cung ứng đủ tích điện cho quá trình sinh trưởng của rễ dẫn mang đến lông hút chết. D. Thiếu thốn nước, rễ chuyển vận kém đề xuất lông hút chết. 11. Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào là về sự lên men diễn ra ở khung người thực vật? A. Cây sống dính kí sinh hoặc kí sinh. B. Cây bị khô nứt hạn. C. Cây bị ngập úng. D. Cây sinh sống nơi lúc nào cũng ẩm ướt 12. Hô hấp ở hoa cỏ là gì? A. Là quy trình phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng. B. Là quá trình ôxy hóa những hợp chất hữu cơ thải ra CO2 và nước. C. Là quá trình thu dìm O2 với thải CO2 vào môi trường. D. Là quá trình oxy hóa sinh học nguyên vật liệu hô hấp (gluozơ ) đến CO2, H2O cùng tích lũy lại năng lượng ở dạng dễ áp dụng là ATP. BÀI 15 TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT 1.Tiêu hóa chất hóa học trong ống tiêu hóa ở người không ra mắt ở A. Dạ dày. B. Ruột non. C. Thực quản. D. Miệng. 2, Điểm khác nhau giữa quy trình tiêu hoá làm việc Trùng giày và quá trình tiêu hoá nghỉ ngơi Thuỷ tức: A. Ở Trùng giày, thức ăn uống được tiêu hoá ngoại bào thành các chất dễ dàng và đơn giản hơn rồi liên tiếp được tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn uống được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành số đông chất đơn giản, dễ sử dụng. B. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá nước ngoài bào rồi thảo luận qua màng vào cơ thể. Ở Thuỷ tức, thức nạp năng lượng được tiêu hoá nội bào thành những chất đối chọi giản, dễ sử dụng. C. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá trong không bào tiêu hoá - tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn uống được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành mọi phần nhỏ dại rồi liên tục được tiêu hoá nội bào. D. Ở Trùng giày, thức ăn uống được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành đa số phần nhỏ rồi liên tiếp được tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong ko bào tiêu hoá - tiêu hoá nội bào. 3, quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá nhà yếu diễn ra như cụ nào? A. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ việc co bóp của khoang túi mà hóa học dinh dưỡng tinh vi thành số đông chất đối kháng giản. B. Thức ăn được tiêu hoá nước ngoài bào nhờ vào enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng tinh vi trong khoang túi. C. Thức nạp năng lượng được tiêu hoá nội bào dựa vào enzim thuỷ phân hóa học dinh dưỡng phức hợp thành hồ hết chất đơn giản mà khung người hấp thụ được. D. Thức ăn uống được liêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức hợp trong vùng túi) với nội bào. 4, Tiêu hoá nơi đâu là giai đoạn đặc biệt nhất trong quá trình tiêu hoá? A. Ở ruột B. Ở dạ dày C. Ở răng D. Ở mồm 5, Những điểm mạnh của hấp thụ thức nạp năng lượng trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa: I. Thức nạp năng lượng đi theo 1 chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân) còn thức nạp năng lượng trong túi hấp thụ bị pha trộn chất thải. II. Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không xẩy ra hòa loãng III. Thức ăn uống đi theo một chiều nên hiện ra các bộ phận chuyên hóa, triển khai các tác dụng khác nhau: hấp thụ cơ học, hóa học, kêt nạp thức ăn IV. Thức ăn đi qua ống hấp thụ được chuyển đổi cơ học, hóa học trở thành những hóa học dinh dưỡng dễ dàng và đơn giản và được phản vào máu. A. I, II, IV. B. I, III, IV. C. II, III, IV. D. I, II, III 6, Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa làm việc người diễn ra ở : A. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non. B. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già. C. Miệng, dạ dày, ruột non. D. Chỉ ra mắt ở dạ dày. 7.Các nếp vội vàng của niêm mạc ruột, trên kia có các lông ruột và các lông cực nhỏ tuổi có tác dụng gì? A. Tạo dễ dãi cho tiêu hoá cơ học. B. Làm tăng nhu cồn của ruột. C. Tạo dễ dãi cho tiêu hoá hoá học. D. Làm cho tăng mặt phẳng hấp thụ của ruột 8, Điều như thế nào sau đấy là không đúng vào khi nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa nước ngoài bào. A. Thừa trình đổi khác thức ăn xẩy ra ở ống tiêu hóa cùng ở cả trong tế bào thì mới có thể tạo đầy đủ năng lượng. B. Vượt trình thay đổi thức ăn xảy ra ở ống tiêu hóa (không xảy ra bên trong tế bào). C. Lúc qua ống tiêu hóa thức nạp năng lượng được biến hóa cơ học với hóa học. D. Thức ăn uống trong ống tiêu hóa theo 1 chiều. 9.Các thành phần trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học với tiêu hóa cơ học tập là: A. Miệng, thực quản, dạ dày. B. Dạ dày, ruột non, ruột già. C. Thực quản, dạ dày, ruột non. D . Miệng, dạ dày, ruột non. 10, hấp thụ là A. Quá trình tạo ra các chất bồi bổ từ thức ăn uống cho cơ thể. B. Quá trình tạo ra những chất bổ dưỡng và tích điện cho cơ thể. C. Vượt trình biến hóa chất dinh dưỡng gồm trong thức ăn thành đông đảo chất đơn giản mà khung hình hấp thụ được. D. Quá trình tạo ra những chất dinh dưỡng cho cơ thể. <...>... Prôtêin có ở vi sinh vật cùng cỏ D Thức nạp năng lượng được ợ lên miệng nhằm nhai kĩ lại 8 Thức ăn xenlulozơ giữ giàng trong dạ cỏ đang tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật cách tân và phát triển mạnh Đây là vượt trình chuyển đổi A cơ học B hoá học C sinh học tập D cơ học, hoá học, sinh học tập 9 Chất bồi bổ được chiếu vào tế bào lông ruột của ruột non bởi cơ chế nào? A Khuếch tán bị động và vận tải đường bộ tích rất B Nước và khoáng theo hình thức... B Dịch ruột C Nước bong bóng D Dịch vị 3.Vai trò của vi sinh vật cộng sinh đối với động thiết bị nhai lại: 1 VSV cùng sinh vào dạ cỏ và manh tràng ngày tiết enzim xenlulaza tiêu hoá xenlulozơ; tiêu hóa những chất hữu cơ khác trong tế bào thực đồ thành chất hữu cơ dễ dàng và đơn giản 2 VSV cộng sinh giúp động vật hoang dã nhai lại tiêu hoá prôtêin với lipit trong dạ múi khế 3 VSV cộng sinh bị tiêu hóa trong dạ múi khế, ruột non, trở thành... Thứ nhai kĩ hoặc nhai lại thức ăn, vi sinh vật cùng sinh vào dạ cỏ và manh tràng gia nhập vào tiêu hóa thức ăn uống IV Thú nạp năng lượng thịt manh tràng ko có công dụng tiêu hóa thức ăn uống A II, IV B II, III, IV C I, III D I, II, IV 7.Sự hấp thụ thức ăn uống ở dạ múi khế diễn ra như vắt nào? A Hấp thụ khô bớt nước trong thức ăn uống B Thức ăn được trộn với nước bong bóng và được vi sinh vật cộng sinh phá đổ vỡ thành tế bào cùng tiết ra enzim... Khuếch tán, còn hóa học hữu cơ theo tuyến đường vận chuyển chủ động tích cực C Khuếch tán dữ thế chủ động và vận chuyển thụ động D đa số là vẻ ngoài khuếch tán 10 Sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống hấp thụ thức nạp năng lượng của thú ăn uống thịt và ăn thực thứ là: A Răng cửa, răng nanh, bao tử B Răng, dạ dày, ruột non C Răng, khớp hàm, bao tử 4 túi, chiều dài ruột, ruột tịt D Miệng, dạ dày, ruột BÀI 17 HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT 1.Phần... Khế 3 VSV cùng sinh bị tiêu hóa trong dạ múi khế, ruột non, biến chuyển nguồn hỗ trợ prôtêin đặc biệt cho động vật nhai lại A 1, 3 B 2, 3 C 1, 2 D 1, 2, 4 quá trình tiêu hoá thức ăn uống bằng biến đổi cơ học ở động vật ăn làm thịt và nạp năng lượng tạp xảy ra chủ yếu nhờ A bộ răng B bộ răng cùng độ lâu năm của ruột C bộ răng và mề D răng ở khoang miệng và thành cơ làm việc dạ dày, 5 đơn côi tự hấp thụ thức ăn uống trong dạ dày sinh hoạt trâu như...BÀI 16 TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT (tt) 1.Bộ hàm với độ nhiều năm ruột ở động vật hoang dã ăn tạp gồm gì không giống so với động vật hoang dã ăn thịt? A Răng nanh, răng trước hàm sắc và nhọn hơn và ruột dài hơn B Răng nanh, răng trước hàm sắc đẹp nhọn... Vật đa bào bậc thấp như ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, giun đốt, sự trao đổi khí diễn ra ở A mang B màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể C hệ thống ống khí D phổi 9 vị sao sinh hoạt cá, nước tan từ mồm qua có theo một chiều? A Vì quá trình thở ra và vào diễn ra đều đặn B vày nắp có chỉ mở một chiều C vày cá bơi ngược dòng nước D vì cửa miệng, thềm miệng và nắp mang vận động nhịp nhàng . NGHIỆM SINH HỌC 11 THEO TỪNG CHƯƠNG bài bác 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ 1.Đơn vị hút nước của rễ là: A. Tế bào lông hút B. Tế bào biểu tị nạnh C. Không bào D. Tế bào rễ 2.Ở thực đồ gia dụng thuỷ sinh. KHOÁNG 1.Chất khoáng hoà chảy được vận chuyển từ A. Rễ lên lá theo mạch gỗ. B. Lá xuống rễ theo mạch gỗ. C. Rễ lên lá theo mạch rây. D. Lá xuống rễ theo mạch rây 2, sắp đến xếp những vai trò của các nguyên. Vào xác sinh đồ dùng (có vào đất), cây kêt nạp được là nitơ khoáng (NH4+ với NO3–). D. Nitơ vô cơ trong các muối khoáng với nitơ cơ học trong xác sinh vật (xác thực vật, động vật hoang dã và vi sinh vật,

Trắc nghiệm sinh 11 tổng đúng theo các câu hỏi trắc nghiệm bám sát đít chương trình học. Ôn tập kim chỉ nan làm bài bác tập trắc nghiệm nhằm học xuất sắc môn sinh 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh học 11 theo bài


Trắc nghiệm sinh 11 tất cả gì?

Tài liệu trắc nghiệm chúng tôt sưu tầm với tổng vừa lòng các thắc mắc bám tiếp giáp chương trình học. Thắc mắc trắc nghiệm được phân thành từng phần theo các chương học trong môn sinh 11.

Với từng chương học, phần thắc mắc trắc nghiệm sẽ sở hữu cho từng bài. Học sinh ôn tập kiến thức và kỹ năng từng bài xích làm thêm thắc mắc trắc nghiệm để củng cầm cố lại.

Phần tài liệu shop chúng tôi cũng update đầy đủ đáp án các câu hỏi trắc nghiệm.

*

Môn sinh học tập lớp 11 bao gồm gì?

Môn sinh lớp 11 học sinh được học về sinh học khung hình với 4 chương. Gửi hóa vật chất và năng lương, cảm ứng, sinh trưởng cùng phát triển, sinh sản.

Chương đưa hóa vật chất và năng lượng giới thiệu các quy trình chuyển hóa trong cơ thể thực vật, cồn vật. Phần thực vật học sinh được học hiệp thương nước, muối bột khoáng, quang hợp, hô hấp. Động vật dụng học về việc tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn,cân bằng nội môi.

Chương chạm màn hình có 3 bài xích về cảm ứng ở thực vật. Những bài còn lại reviews về cảm ứng, tập tính của rượu cồn vật.


Có thể bạn quan tâm: vai trò của quang hòa hợp ở thực thiết bị - Sinh học tập 11

Chương sinh trưởng và cải cách và phát triển cũng tách biệt 2 phần thực vật và động vật. Sự sinh trưởng, trở nên tân tiến ở thực vật, những hoocmon thực vật. đều nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và cải tiến và phát triển ở cồn vật.

Chương chế tác học về hiệ tượng sinh sản sống thực vật, đụng vật.

Hệ thống lại những kiến thức đang học theo từng phần thực đồ dùng và rượu cồn vật. Ôn tập so sánh sự giống, khác nhau để dễ ghi nhớ hơn.

Xem thêm: Nhuộm Tóc Màu Nâu Tím - Nhuộm Nâu Tím Kèm Trợ Dưỡng Giá Tốt Tháng 1, 2023

Chúc những em học giỏi môn sinh 11.


Tải tư liệu miễn phí ở đây
*

Trắc nghiệm sinh 11 tổng đúng theo và lựa chọn lọc


1 Tập tin 205.50 KB
mua về trang bị

Sưu tầm: Bùi Ngọc


Đánh giá post này
Chia sẻ - lưu lại facebook
Email
Giải bài xích tập SGK Sinh 11
bài tập sinh nâng cao 11
Đề chất vấn môn Sinh 11
giáo án môn sinh 11
Hỏi đáp sinh học tập 11
lý thuyết Sinh 11
Có thể bạn cũng quan lại tâm

Để lại tin nhắn Hủy

Δ


Bạn cần trợ giúp gì?


Đáp án
Mô đun 2&3Mẫu Nh. Xét
Học bạ
K. Bạn dạng họp
Phụ Huynh HK1Tải vở
Luyện viết
Yêu cầu
Giáo án và Đề
Giải B.Tập
Tiểu học

Thư viện


Giáo viên Việt Nam
Giáo án, tài liệu, bài giảng và ý tưởng kinh nghiệm
Đồng hành cùng cây bút máy thanh đậm Ánh Dương