❌ lưu lại ý: toàn bộ tranh được buôn bán là cỗ kit tranh handmade download về từ làm, chưa hẳn tranh thành phẩm: ➡️ chỉ dẫn thêu tranh chữ thập➡️ gợi ý làm tranh thêm đá