Share
Point vào cetanapsb.edu.vn 365 One
Drive (cơ quan hoặc trường học) cetanapsb.edu.vn Teams One
Drive đến Mac One
Drive for Windows coi th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Khi ai đó chia sẻ một folder trong cetanapsb.edu.vn
One
Drive, Share
Point hoặc Teams, bạn cũng có thể thêm lối tắt cho thư mục dùng phổ biến trong
One
Drive của mình để thuận tiện tìm và làm việc với những tệp. Các phím tắt này xuất
One
Drive bên trên web, Windows file Explorer, Mac Finder, Teams và trong số ứng dụng One
Drive dành cho thiết bị di động.

Bạn đang xem: Thêm vào chia sẻ thêm


Lưu ý: Các thủ tục trong bài viết này chỉ sẵn dùng cho tất cả những người dùng nội bộ. Chúng ta không thể thêm lối tắt vào thư mục được chia sẻ với người tiêu dùng bên ngoài.


Trong One
Drive, trong phòng dẫn hướng, chọn phân tách sẻ >chia sẻ với tôi.

Tìm kiếm thư mục bạn có nhu cầu thêm, rồi nhấn vào hình tròn vào tiêu đề của thư mục để chọn.

Chọn Thêm lối tắt vào Tệp của tôi.

*

Hoặc các bạn có thể nhấp chuột phải vào thư mục, rồi lựa chọn thêm lối tắt vào Tệp của tôi.

*


Mẹo: Trong tủ sách dùng tầm thường trong Share
Point hoặc cetanapsb.edu.vn Teams,  bạn bao gồm thể lựa chọn thêm lối tắt vào Tệp của tôi để thêm lối tắt đến toàn thể thư viện hoặc lựa chọn thư mục rõ ràng mà bạn muốn thêm, rồi lựa chọn thêm lối tắt vào Tệp của tôi. 

*


Quan trọng: Tùy chọn Thêm lối tắt vào Tệp của mình không sẵn cần sử dụng khi:

Bạn vẫn thêm folder vào One
Drive của bản thân hoặc chúng ta đã chọn những thư mục. (Bạn cần thiết thêm những thư mục cùng một lúc.)

Mục bạn đang tìm phương pháp thêm chưa hẳn là thư mục. (Thêm lối tắt vào Tệp của tôi ko khả dụng cho các tệp trơ thổ địa hoặc cho các tủ chứa đồ tệp như album.)

Nếu bạn thêm lối tắt vào thư mục Share
Point mà bạn đã đồng bộ, folder mà bạn đang đồng bộ sẽ nghỉ ngơi nguyên địa chỉ trong file Explorer và bạn sẽ không thấy lối tắt bắt đầu trong folder One
Drive của mình. Đây là một trong giới hạn của phiên bản xem trước công khai minh bạch sẽ được giải quyết và xử lý bằng tính khả dụng chung vào thời điểm tháng 9 năm 2020.


Di gửi lối tắt mang đến thư mục cần sử dụng chung

Bạn có thể di gửi lối tắt đến một thư mục giống như bất kỳ tệp hoặc thư mục làm sao khác. Để biết thêm thông tin về việc di chuyển tệp, hãy coi mục chuẩn bị xếp, đổi tên hoặc di chuyển hình ảnh và tệp vào One
Drive.


Lưu ý: Khi dịch chuyển lối tắt đến thư mục vào thư mục dùng chung, giảm ngắn đang không biến hóa quyền chia sẻ của folder đó. Con bạn người hiện không có quyền truy nhập vào lối tắt sẽ không còn thể tầm nã nhập văn bản của lối tắt nhưng hoàn toàn có thể đổi thương hiệu hoặc loại bỏ lối tắt.


Chọn lối tắt bạn muốn di chuyển. Để tiến hành điều này, trong dạng xem Danh sách, nên chọn lựa vòng tròn mở ra ở phía trái mục khi chúng ta di bé trỏ ở đó. Vào dạng xem Ô hoặc Ảnh, hãy chọn hình tròn ở góc trên bên cần của ô xếp khi chúng ta di loài chuột qua nhỏ trỏ ở đó. Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn nhiều mục để dịch chuyển chúng cùng nhau thành một nhóm.

Trong dẫn hướng trên cùng, lựa chọn Di chuyển đến.

Trong phòng Di gửi đến , duyệt đến thư mục đích, rồi lựa chọn Di chuyển.

Nếu bạn muốn tạo thư mục bắt đầu để lưu trữ mục, lựa chọn Thư mục mới.


Mẹo: Thay vì áp dụng nút di chuyển đến , bạn có thể chọn lối tắt mà bạn có nhu cầu di đưa và kéo lối tắt kia vào folder đích.


Tìm các thư mục dùng tầm thường trong One
Drive của bạn

Các thư mục dùng tầm thường mà các bạn đã chế tạo One
Drive mở ra trên website của One
Drive trong dạng xem Tệp của tôi.

Trên PC chạy Windows, search thư One
Drive có tên của tổ chức triển khai bạn sau thư mục kia trong Windows Explorer. Ví dụ: One
Drive- Contoso. Trên máy tính Mac, thực hiện Finder để định vị thư One
Drive mục.


Lưu ý: Nếu bạn có ứng One
Drive nhất quán nhưng thư mục dùng bình thường không đồng điệu với máy vi tính của bạn, chúng ta có thể đã bật đồng nhất có chọn lựa. Điều này sẽ không phổ biến, tuy vậy để khắc phục sự cố, hãy tìm biểu tượng One
Drive bên trên đám mây trong khoanh vùng thông báo của Windows (nếu bạn áp dụng máy Mac, hãy đi tới thanh menu). 


Mở setup One
Drive (chọn hình tượng đám mây One
Drive trong khu vực thông báo, kế tiếp chọn hình tượng Trợ giúp và setup One
Drive , rồi chọn Cài đặt.)

Chuyển đến tab Tài khoản.

Chọn Chọn thư mục.

Di đưa tệp dùng bình thường và folder dùng bình thường trong tư liệu One
Drive

Khi bạn dịch chuyển tệp giữa những thư mục dùng chung, chúng sẽ mất các quyền hiện có và nhấn quyền từ folder mà bạn đã dịch chuyển chúng đến. Ví dụ, giả dụ bạn dịch rời một mục vào một trong những thư mục chỉ đọc, mục đó cũng sẽ trở thành chỉ đọc. Dịch rời một mục xuất phát từ một thư mục dùng chung đến một folder không sử dụng chung tức là mục kia không còn được phân chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu bạn chỉ di chuyển các mục vào phạm vi một thư mục sử dụng chung, sẽ không còn có cố đổi đối với bất kỳ quyền nào đã được gán.

Trong khi chúng ta cũng có thể di chuyển những tệp sử dụng chung, chúng ta không thể dịch rời các thư mục dùng phổ biến One
Drive.com. Trường hợp bạn đồng điệu One
Drive với vật dụng tính của chính mình thì phần đa thư mục dùng bình thường bạn di chuyển sẽ được xào luộc đến địa chỉ đích, rồi được đào thải khỏi One
Drive của bạn. Thư mục đó vẫn sẵn cần sử dụng trong list Đã phân tách sẻ.

Bạn rất có thể đổi tên các thư mục dùng chung mà các bạn đã tiếp tế thư mục One
Drive. Tên mới bạn đặt cho thư mục chỉ hiển thị với chúng ta và sẽ xuất hiện thêm bằng tên đó ở ngẫu nhiên nơi nào các bạn truy nhập One
Drive, bao hàm One
Drive.com, ứng dụng One
Drive trên máy tính xách tay hoặc các ứng dụng One
Drive giành cho thiết bị di động. Thay đổi tên ko được hiển thị mang lại chủ download thư mục dùng phổ biến hay ngẫu nhiên người làm sao khác gồm quyền đối với thư mục này.


Lưu ý: Tuy nhiên việc đổi tên hay cầm cố đổi bất kỳ nội dung nào của thư mục này vẫn hiển thị cho những người nào cùng share thư mục này.


Loại vứt hoặc xóa tệp dùng tầm thường và folder dùng thông thường khỏi list One
Drive

Các tệp bị xóa khỏi thư mục dùng thông thường trên One
Drive.com sẽ tiến hành gửi vào thùng rác của chủ sở hữu thư mục cần sử dụng chung. Mặc dù nhiên, nếu như bạn đồng điệu One
Drive trên máy tính, những mục bị xóa bỏ thư mục dùng phổ biến sẽ xuất hiện thêm trong thùng rác của máy tính đó.


Lưu ý: Chỉ chủ cài của thư mục dùng thông thường mới có thể khôi phục mục đã bị xóa khỏi thư mục.


Để đào thải thư mục dùng tầm thường trên One
Drive.com:

Trong dạng xem Tệp của tôi, chọn thư mục dùng bình thường mà bạn muốn loại bỏ.

Chọn Xóa lối tắt.

Thao tác này chỉ thải trừ thư mục khỏi thư mục One
Drive- folder này vẫn hoàn toàn có thể truy nhập từ list Đã share của các bạn và không tác động đến chủ mua hoặc bất kỳ ai khác đang chia sẻ thư mục. Nếu núm vào đó, các bạn xóa thư mục thì thư mục vẫn bị xóa khỏi One
Drive của mọi fan và chủ sở hữu thư mục đang phải phục sinh thư mục đó.


Lưu ý: Nếu bạn đồng điệu One
Drive với 1 hoặc nhiều máy tính, việc vứt bỏ thư mục dùng tầm thường khỏi One
Drive cũng sẽ nhiều loại bỏ thư mục đó khỏi những máy tính đó.


Nếu một thư mục không còn được phân tách sẻ với bạn, nó sẽ bị loại bỏ khỏi One
Drive của bạn. Để bao gồm lại quyền tróc nã nhập vào thư mục, hãy yêu ước chủ mua hay người phụ trách chia sẻ lại thư mục đó với bạn.

Để sa thải thư mục dùng chung khỏi tệp tin Explorer:

Mở tệp tin Explorer, lựa chọn thư mục dùng bình thường mà bạn có nhu cầu loại bỏ.

Bấm con chuột phải, chọn One
Drive
.

Chọn Xóa lối tắt.


Lưu ý: 

Việc thải trừ lối tắt tệp tin Explorer phương pháp sử dụng quá trình ở trên đã chỉ loại trừ lối tắt ngoài One
Drive của bạn. 

Khi xóa lối tắt bởi cách nhấp chuột phải, xóa hoặc nút xóa bỏ bàn phím, hãy bảo đảm tất cả các tệp những được đóng trước trong file Explorer. Việc xóa Lối tắt với ngẫu nhiên tệp nào vẫn mở vẫn dẫn đến sự việc xóa một vài hoặc toàn bộ các tệp vào Lối tắt. Rất có thể khôi phục câu chữ này từ bỏ Thùng rác rến One
Drive hoặc Share
Point

Nếu các bạn định xóa Lối tắt ngoài One
Drive của mình bằng cách xóa Lối tắt khỏi ngăn dẫn hướng phía bên trái trong Windows, hãy thu gọn lối tắt trước lúc xóa. Việc xóa lối tắt không ngừng mở rộng sẽ xóa folder và câu chữ của nó cho toàn bộ mọi người, cố gắng vì sa thải lối tắt cho người dùng đó. 


Cách tắt "Thêm lối tắt vào One
Drive"

Nếu các bạn là bạn quản trị và muốn tắt Thêm lối tắt vào One
Drive
cho tổ chức triển khai của mình, hãy sử dụng lệnh Power
Shell sau đây:

Set-SPOTenant -Disable
Add
Shortcuts
To
One
Drive $True

Để biết thêm thông tin, hãy xem Set-SPOTenant (Share
Point
Online
Power
Shell) | cetanapsb.edu.vn Docs 

Tìm phát âm thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

*

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Để được giúp đỡ về tài khoản cetanapsb.edu.vn và những đăng cam kết của bạn, hãy truy cập Trợ góp Tài khoản và Thanh toán.

Để được cung ứng kỹ thuật, hãy vào mục liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của cetanapsb.edu.vn, nhập sự việc của bạn, rồi lựa chọn Nhận trợ giúp. Nếu như bạn vẫn rất cần được trợ giúp, hãy lựa chọn mục Liên hệ với thành phần hỗ trợ để được gửi tới tùy chọn hỗ trợ cân xứng nhất.

*

Người quản ngại trị tín đồ quản trị yêu cầu xem giúp đỡ dành cho tất cả những người quản trị One
Drive, xã hội Công nghệ One
Drive hoặc contact với cetanapsb.edu.vn 365 dành cho cung ứng doanh nghiệp.

One
Drive đến Doanh nghiệp Share
Point vps Phi&#x
EA;n bản đăng k&#x
FD; Share
Point server 2019 Share
Point Server năm 2016 Share
Point server 2013 Enterprise Share
Point trong cetanapsb.edu.vn 365 Office d&#x
E0;nh cho doanh nghiệp Người quản trị cetanapsb.edu.vn 365 One
Drive (cơ quan liêu hoặc trường học) Office.com One
Drive (gia đ&#x
EC;nh hoặc c&#x
E1; nh&#x
E2;n) Share
Point vào cetanapsb.edu.vn 365 Small Business xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Các tệp trên tài liệu của One
Drive vẫn ở cơ chế riêng tư cho tới khi bạn chia sẻ chúng. Hãy ghi nhớ rằng khi bạn share thư mục với quyền Chỉnh sửa, những người mà bạn share có thể thêm folder dùng chung vào One
Drive của riêng họ. Điều này có thể chấp nhận được họ giữ thư mục đó cùng với những thư mục và những mục riêng rẽ của họ, góp họ dễ dàng di chuyển các mục giữa các thư mục và dễ dãi làm vấn đề ngoại đường trên đó. Ngẫu nhiên cập nhật nào mà họ thực hiện các sẽ đồng hóa với thư mục cần sử dụng chung, bởi vì vậy mọi người dân có quyền truy nhập vào thư mục này đều được cập nhật.


Mẹo: 

Người nhận hoàn toàn có thể thêm folder dùng phổ biến vào One
Drive của họ, chứ chưa phải thêm từng tệp. Nếu bạn muốn người nhận thêm tệp vào One
Drive của họ, đặt các tệp trong thư mục đầu tiên, rồi share thư mục đó.


Mẹo: Câu chuyện hình ảnh là một phần mới của One
Drive giúp bạn chia sẻ ảnh và clip với bạn bè và gia đình thuận lợi hơn. Tìm đọc thêm. 


Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn gửi thư mời email tới mọi tín đồ hoặc những nhóm, đồng thời duy trì theo dõi người được mời. Điều này cũng có thể chấp nhận được bạn sa thải quyền mang đến các cá thể hoặc nhóm rõ ràng sau này nếu cần.

Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ bằng cách chọn hình tượng vòng tròn của tệp hoặc folder đó.


Lưu ý: Tính năng share nhiều mục đồng thời không sẵn dùng cho những tài One
Drive ban ngành hoặc trường học.


Nếu nhiều người đang sử dụng dạng coi Danh sách, nên chọn lựa hình tròn ở bên trái mục. Bạn cũng có thể chọn những mục để share chúng thuộc nhau.

Nếu nhiều người đang sử dụng dạng coi Ô, nên chọn lựa hình tròn ở góc cạnh trên bên nên của mục. Chúng ta cũng có thể chọn các mục để chia sẻ chúng cùng nhau.

Chọn Chia nghỉ ngơi đầu trang.


Lưu ý: 

Nếu tệp hoặc thư mục đã chọn đã được chia sẻ với ai đó, sẽ sở hữu được một danh sách chia sẻ với ở bên dưới cùng. Mỗi hình ảnh là hình ảnh hồ sơ của một cá nhân hoặc tên viết tắt của một đội mà tệp đã được phân tách sẻ. Nếu bạn muốn chỉnh sửa mức truy hỏi nhập mang đến một cá thể hoặc nhóm, hãy lựa chọn tên viết tắt của hình ảnh hoặc nhóm nhằm mở cai quản lý Access.

Nếu tệp hoặc thư mục đã lựa chọn hiện ko được share với ai đó, sẽ không có danh sách phân chia sẻ với. 


Chọn cài đặt để mở cài đặt liên kết.


Lưu ý: Tùy nằm trong vào setup do người quản trị của bạn đặt, chúng ta cũng có thể có các thiết đặt mặc định khác nhau. Ví dụ: nút này cũng có thể hiển thị Con fan trong thể chỉnh sửa.


Nếu bạn đang sử dụng One
Drive mang lại cơ quan lại hoặc trường học, chúng ta có thể thay đổi quyền liên kết. Ví như không, hãy bỏ qua mất bước này.

Chọn tùy chọn mang lại người bạn có nhu cầu cấp quyền truy hỏi nhập bởi liên kết:


Lưu ý: Nếu tùy chọn chia sẻ bị mờ đi, thì người quản trị của tổ chức triển khai của chúng ta cũng có thể đã hạn chế chúng. Ví dụ: họ có thể chọn tắt tùy chọn Bất kỳ ai để ngăn các liên kết rất có thể sử dụng được chuyển tiếp nối những tín đồ khác bên phía ngoài tổ chức của bạn.


Bất kỳ ai cấp quyền tróc nã nhập cho ngẫu nhiên ai dấn được liên kết này, mặc dầu họ cảm nhận trực tiếp từ chúng ta hoặc sự chuyển tiếp giữa từ người khác. Bao gồm thể bao hàm cả đầy đủ người bên phía ngoài tổ chức của bạn.

Con bạn trong Tổ chức của doanh nghiệp bằng liên kết cung cấp cho bất kỳ ai trong tổ chức của công ty có quyền tróc nã nhập links vào tệp, mặc dù họ cảm nhận trực tiếp từ bạn hay chuyến qua từ bạn khác.

Con bạn với quyền truy nhập hiện tất cả có thể được thực hiện bởi những người đã bao gồm quyền truy hỏi nhập vào tài liệu hoặc thư mục. Nó không cụ đổi ngẫu nhiên quyền nào. Sử dụng làm việc này nếu như khách hàng chỉ mong gửi links cho ai này đã truy nhập. 

Những fan cụ thể chỉ cấp cho quyền tầm nã nhập cho tất cả những người mà chúng ta chỉ định, tuy nhiên những tín đồ khác có thể đã bao gồm quyền truy tìm nhập. Nếu như mọi bạn chuyển tiếp lời mời chia sẻ, chỉ những người dân đã có quyền truy tìm nhập vào mục mới rất có thể sử dụng liên kết.


Lưu ý: Để theo dõi quyền truy nã nhập và bảo vệ tính bảo mật, bạn chỉ có thể share với một tín đồ trong tổ chức của bạn hoặc tài năng khoản cetanapsb.edu.vn.


Bên dưới Thiết để khác, chúng ta cũng có thể đặt ngẫu nhiên tùy lựa chọn nào sau đây:

Cho phép chỉnh sửa được cho phép những tín đồ đăng nhập bằng thông tin tài khoản cetanapsb.edu.vn chỉnh sửa những tệp hoặc thư mục mà người ta có quyền truy hỏi nhập. Nếu khách hàng đang share một thư mục, những người dân có quyền Chỉnh sửa hoàn toàn có thể sao chép, di chuyển, chỉnh sửa, thay đổi tên, chia sẻ và xóa ngẫu nhiên nội dung làm sao trong thư mục mà họ có quyền tróc nã nhập. Bỏ chọn hộp này có nghĩa là mọi người rất có thể xem, xào nấu hoặc cài đặt xuống các mục của công ty mà không đề nghị đăng nhập. Chúng ta cũng có thể chuyển tiếp liên kết đến những người dân khác. Tuy nhiên, họ không thể thực hiện chuyển đổi đối với phiên bạn dạng trên thứ One
Drive.


Lưu ý: 

Cho phép chỉnh sửa được nhảy theo khoác định.

Bạn cũng hoàn toàn có thể đặt quyền chỉnh sửa trên màn hình trước đó. Mặt dưới nhờ cất hộ liên kết, ở kề bên trường Tên, đội hoặc email, chọn hình tượng bút chì để thay đổi quyền chỉnh sửa cho những người hoặc nhóm các bạn đã nhập. 


Chặn tải xuống ngăn mọi tín đồ tải xuống tệp hoặc thư mục mà người ta có quyền truy hỏi nhập. Quăng quật chọn hộp này có nghĩa là mọi người hoàn toàn có thể tải tệp xuống đồ vật của họ. 


Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn sử dụng cho thông tin tài khoản cơ quan tiền hoặc ngôi trường học cùng nếu bạn không chất nhận được chỉnh sửa.


Đặt ngày hết hạn mang lại phép các bạn đặt ngày cho liên kết hết hạn. Sau ngày chúng ta đặt, links sẽ không vận động nữa và bạn sẽ cần sinh sản một links mới cho người dùng yêu mong quyền tầm nã nhập vào tệp hoặc folder của bạn.

Đặt mật khẩu đăng nhập chophép các bạn đặt mật khẩu nhằm truy nhập tệp. Khi fan dùng nhấn vào liên kết, họ sẽ tiến hành nhắc nhập mật khẩu đăng nhập trước khi có thể truy nhập vào tệp. Bạn sẽ cần cung ứng mật khẩu này riêng rẽ cho bất kỳ ai mà bạn muốn chia sẻ tệp.

Mở trong chính sách xem lại chỉ giới hạn mọi fan để lại nhấn xét và gửi ra khuyến cáo trên tệp. 


Lưu ý: 

Chỉ đều Word liệu và tệp mới tất cả tùy lựa chọn quyền này.

Nếu ai này đã có quyền sửa đổi cho tài liệu, việc chọn Chỉ mở trong cơ chế xem lại sẽ không còn ngăn quán triệt họ triển khai chỉnh sửa. Đối cùng với họ, tài liệu đã mở trong chế độ chỉnh sửa.


Sau khi chúng ta đã đặt toàn bộ các thiết đặt và quyền links của mình, nên chọn lựa Áp dụng

Trong ngôi trường Tên, nhóm hoặc email, ban đầu nhập add email hoặc tên tương tác của số đông người bạn muốn chia sẻ. Lúc bạn bắt đầu nhập thông tin vào hộp, chúng ta có thể chọn liên hệ từ danh sách xuất hiện.


Mẹo: Để cấp tốc chóng chia sẻ với những người dân cụ thể, chúng ta cũng có thể nhập tên hoặc email của mình rồi sử dụng hình tượng bút chì sinh sống bên phải trường Tên, team hoặc email để chọn có thể chỉnh sửa hoặc hoàn toàn có thể xem. Tiếp nối làm theo quá trình tương tự dưới đây để share với đa số người cụ thể mà bạn đã liệt kê. Đối cùng với Word tài liệu, bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn hoàn toàn có thể xem lại để cho phép người khác thêm ghi chú và lời khuyên nhưng ngăn cấm đoán họ triển khai chỉnh sửa.

*


Lưu ý: Nếu bạn muốn soạn thư của chính mình trong Outlook, hãy chọn nút Outlook và link sẽ được chèn vào thư điện tử nháp và những người mà bạn đã nhập để chia sẻ sẽ tất cả trong danh sách Đến.


Lưu ý: 

Nếu thông tin tài khoản cetanapsb.edu.vn của khách hàng được thiết lập với an ninh Gia đình và cha mẹ bạn đang tắt tính năng làm chủ liên hệ, thì bạn chỉ gồm thể share mục với những người đã phía trong danh sách liên hệ của bạn.


Chia sẻ bằng phương pháp sử dụng "Sao chép liên kết"

Chọn tùy chọn này để chia sẻ các mục với khá nhiều người mà thậm chí bạn còn xa lạ biết. Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng những liên kết này để đăng lên Facebook, Twitter hoặc Linked
In hoặc chia sẻ trong email hoặc tin nhắn. Bất kể ai lấy link đều rất có thể xem hoặc chỉnh sửa mục, tùy thuộc vào quyền mà các bạn đặt. Người tiêu dùng có links không thể tải lên những mục mới. Nếu như liên kết chia sẻ trỏ cho tới một thư mục, bạn có thể phải singin bằng tài khoản cetanapsb.edu.vn. Bạn chưa có ứng dụng này?


Mẹo: Bạn rất có thể tạo liên kết chia sẻ thông qua ứng One
Drive trên máy tính xách tay cho Windows 7, Windows 10, Windows 11 với Máy Mac. Chỉ cần click chuột phải vào tệp hoặc thư mục trong folder One
Drive trên máy vi tính của bạn, rồi chọn chia sẻ liên One
Drive kết
. Thao tác này sẽ coppy liên kết vào bảng lâm thời mà chúng ta có thể dán vào bất cứ nơi nào bạn có nhu cầu gửi. Mặc dù nhiên, các liên kết này được để theo khoác định thành quyền Chỉnh sửa. Nếu bạn có nhu cầu thay thay đổi quyền, hãy làm cho theo các bước dưới đây.


Lưu ý: Tính năng share nhiều mục cùng lúc không sẵn dùng cho những tài One
Drive phòng ban hoặc ngôi trường học.


Nếu ai đang sử dụng dạng xem Danh sách, hãy chọn hình tròn ở phía trái mục. Bạn cũng có thể chọn những mục để share chúng thuộc nhau.

Nếu nhiều người đang sử dụng dạng coi Ô, nên chọn lựa hình tròn ở góc cạnh trên bên yêu cầu của mục. Chúng ta cũng có thể chọn những mục để share chúng cùng nhau.

Chọn Chia làm việc đầu trang.


Lưu ý: 

Nếu tệp hoặc folder đã chọn đã được chia sẻ với ai đó, sẽ sở hữu được một danh sách phân chia sẻ với ở dưới cùng. Mỗi hình ảnh là hình ảnh hồ sơ của một cá nhân hoặc thương hiệu viết tắt của một đội mà tệp đã được phân tách sẻ. Nếu bạn có nhu cầu chỉnh sửa mức truy vấn nhập mang đến một cá nhân hoặc nhóm, hãy lựa chọn tên viết tắt của hình ảnh hoặc nhóm để mở quản lý Access.

Nếu tệp hoặc folder đã chọn hiện ko được chia sẻ với ai đó, sẽ không có danh sách chia sẻ với. 


Chọn Sao chép Liên kết để sao chép liên kết.


Lưu ý: Tùy thuộc vào thiết đặt do người quản trị của doanh nghiệp đặt, chúng ta có thể có các setup mặc định không giống nhau. Ví dụ: nút này cũng hoàn toàn có thể hiển thị Con người trong thể chỉnh sửa.


Để biến đổi quyền liên kết, hãy lựa chọn cài đặt:


Lưu ý: Nếu tùy chọn chia sẻ bị mờ đi, thì fan quản trị của tổ chức của chúng ta cũng có thể đã giảm bớt chúng. Ví dụ: họ hoàn toàn có thể chọn tắt tùy chọn Bất kỳ ai nhằm ngăn những liên kết có thể sử dụng được chuyển tiếp đến những fan khác bên phía ngoài tổ chức của bạn.


Bất kỳ ai cấp quyền tầm nã nhập cho bất kỳ ai nhận được links này, mặc dầu họ cảm nhận trực tiếp từ các bạn hoặc chuyến qua từ bạn khác. Có thể bao hàm cả hầu hết người phía bên ngoài tổ chức của bạn.

Con người trong Tổ chức của bạn bằng liên kết hỗ trợ cho bất kỳ ai vào tổ chức của người tiêu dùng có quyền truy hỏi nhập liên kết vào tệp, mặc dầu họ nhận ra trực tiếp từ chúng ta hay nối tiếp từ tín đồ khác.

Con bạn với quyền tróc nã nhập hiện tất cả có thể được áp dụng bởi những người đã tất cả quyền truy tìm nhập vào tài liệu hoặc thư mục. Nó không nạm đổi ngẫu nhiên quyền nào. Sử dụng thao tác làm việc này nếu như bạn chỉ ao ước gửi liên kết cho ai này đã truy nhập. 

Những bạn cụ thể chỉ cung cấp quyền tầm nã nhập cho những người mà chúng ta chỉ định, mặc dù những fan khác hoàn toàn có thể đã có quyền tróc nã nhập. Trường hợp mọi fan chuyển tiếp lời mời phân chia sẻ, chỉ những người đã có quyền truy vấn nhập vào mục mới hoàn toàn có thể sử dụng liên kết.


Lưu ý: Để theo dõi và quan sát quyền tầm nã nhập và đảm bảo an toàn tính bảo mật, các bạn chỉ gồm thể chia sẻ với một bạn trong tổ chức của người sử dụng hoặc tài giỏi khoản cetanapsb.edu.vn.


Bên dưới Thiết để khác, chúng ta cũng có thể đặt ngẫu nhiên tùy chọn nào sau đây:

Cho phép chỉnh sửa cho phép những tín đồ đăng nhập bằng thông tin tài khoản cetanapsb.edu.vn chỉnh sửa những tệp hoặc thư mục mà họ có quyền truy tìm nhập. Nếu như khách hàng đang share một thư mục, những người có quyền Chỉnh sửa hoàn toàn có thể sao chép, di chuyển, chỉnh sửa, thay đổi tên, chia sẻ và xóa ngẫu nhiên nội dung như thế nào trong thư mục mà người ta có quyền tầm nã nhập. Bỏ chọn vỏ hộp này có nghĩa là mọi người rất có thể xem, xào nấu hoặc cài đặt xuống các mục của bạn mà không đề nghị đăng nhập. Họ cũng hoàn toàn có thể chuyển tiếp link đến những người dân khác. Tuy nhiên, họ quan trọng thực hiện biến đổi đối cùng với phiên phiên bản trên thứ One
Drive.


Lưu ý: 

Cho phép chỉnh sửa được bật theo mang định.

Bạn cũng rất có thể đặt quyền chỉnh sửa trên screen trước bằng phương pháp chọn hình tượng bút chì sinh sống bên buộc phải tên mà chúng ta đang share tệp. 


Chặn tải xuống ngăn mọi fan tải xuống tệp hoặc thư mục mà người ta có quyền truy vấn nhập. Quăng quật chọn hộp này có nghĩa là mọi người rất có thể tải tệp xuống thứ của họ. 

Đặt ngày hết hạn đến phép các bạn đặt ngày cho liên kết hết hạn. Sau ngày chúng ta đặt, liên kết sẽ không chuyển động nữa và bạn sẽ cần tạo nên một links mới cho tất cả những người dùng yêu cầu quyền truy hỏi nhập vào tệp hoặc folder của bạn.

Đặt mật khẩu đăng nhập chophép bạn đặt mật khẩu nhằm truy nhập tệp. Khi fan dùng nhấn vào liên kết, họ sẽ tiến hành nhắc nhập password trước khi hoàn toàn có thể truy nhập vào tệp. Các bạn sẽ cần hỗ trợ mật khẩu này riêng cho ngẫu nhiên ai mà bạn có nhu cầu chia sẻ tệp.

Mở trong cơ chế xem lại chỉ giới hạn mọi bạn để lại dấn xét và đưa ra đề xuất trên tệp. 


Lưu ý: 

Chỉ những Word liệu / tệp mới tất cả tùy lựa chọn quyền này.

Nếu ai này đã có quyền sửa đổi cho tài liệu, việc chọn Chỉ mở trong cơ chế xem lại sẽ không ngăn cấm đoán họ triển khai chỉnh sửa. Đối với họ, tài liệu vẫn mở trong chính sách chỉnh sửa.


Sau khi bạn đã đặt tất cả các thiết lập và quyền link của mình, nên chọn Áp dụng

Chọn Sao chép, rồi chọn Gửi.


Lưu ý: "https://1drv.ms” là URL tinh giảm của One
Drive. Những URL rút ngắn có lợi khi share qua Twitter.


Dán link và gửi link mà bạn muốn gửi, như email, thư hoặc bài xích đăng.

Chia sẻ bằng các ứng dụng One
Drive giành riêng cho thiết bị di động

Để biết tin tức và trợ giúp, hãy xem:

Tìm phát âm thêm

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

*

Liên hệ với thành phần Hỗ trợ Để được giúp đỡ về tài khoản cetanapsb.edu.vn và các đăng ký kết của bạn, hãy truy cập Trợ góp Tài khoản & Thanh toán.

Để được cung ứng kỹ thuật, hãy vào mục contact với thành phần Hỗ trợ của cetanapsb.edu.vn, nhập sự việc của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu như khách hàng vẫn cần được trợ giúp, nên chọn lựa mục Liên hệ với thành phần hỗ trợ để được chuyển tới tùy lựa chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Xem thêm: Tấm Lót Bảo Vệ Nệm 1M8 Giá Tốt T05/2023, Tấm Lót Bảo Vệ Nệm Giá Tốt, Giảm Giá Đến 40%

*

Người quản ngại trị fan quản trị đề nghị xem giúp sức dành cho những người quản trị One
Drive, xã hội Công nghệ One
Drive hoặc tương tác với cetanapsb.edu.vn 365 dành riêng cho hỗ trợ doanh nghiệp.